3 izbový byt Dunajská Lužná

Pripravujeme
3 izbový byt Dunajská Lužná

Popis

Predmetom dražby je 3 izbový byt o podlahovej ploche 76,99 m2 na Krížnej ul. v Dunajskej Lužnej. Byt č. 1 sa nachádza v suteréne bytového domu s.č. 246, p.č. 51/5, okres Senec, obec Dunajská Lužná, k.ú. Nové Košariská. Bytový dom s ohodnocovaným bytom má jedno podzemné a jedno nadzemné podlažie. V suteréne boli pôvodne garáž a pivnice. Dom bol podľa informácie majiteľa bytu odovzdaný do užívania v roku 1983, v roku 2006 bola zmena užívania – v suteréne bytového domu vznikla bytová jednotka prístupná z dvora. Dom je napojený na verejný vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektorozvod. Základy sú železobetónové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované. Vnútorné deliace priečky sú murované. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Stropy sú železobetónové. Objekt je opatrený bleskozvodom. Okná sú plastové. Vonkajšia úprava povrchov je brizolitová, vnútorná je vápenná hladká.

Byt číslo 1 sa nachádza v suteréne v bytovom dome. Pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, šatník. Podlahy v obytných miestnostiach tvorí plávajúca podlaha a koberec, v ostatných keramická dlažba. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na báze dreva, plynový sporák s digestorom, nerezový drez. Steny a stropy miestností sú upravené stierkovými omietkami prevažne s obkladom z dreva do výšky 1,20 m. V kúpeľni s WC a v mieste kuchynskej linky je vyhotovený keramický obklad stien. Súčasťou kúpeľne je plastová vaňa a keramické umývadlo. WC je so splachovacou nádržkou kombi. Vodovodné batérie sú pákové. Okná v byte sú plastové. Dvere sú drevené hladké plné a čiastočne presklené. V byte je rozvod studenej a teplej vody, plynu, kanalizácie. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom vykurovania je plynový kotol umiestnený v pivnici.

Byt je v súčasnosti odpojený od vykurovania. V byte je vlhko, zateká, vytvárajú sa rozsiahle plesne. Je nutná rozsiahla oprava bytového domu.

Súčasťou predmetu dražby je tiež spoluvlastnícky podiel ¼ v pomere k celku na nehnuteľnostiach evidovaných na liste vlastníctva č. 420, kú: Nové Košariská ako:

parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako:

Parc.č. Druh pozemku: Výmera v m2:
51/5 Zastavané plochy a nádvoria 498
51/13 Záhrady 318

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
3 izbový byt
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Dunajská Lužná, Okres: Senec, Kraj: Bratislavský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu