3 – izbový byt Michalovce

Pripravujeme
3 – izbový byt Michalovce

Popis

Byt č.1 v bytovom dome s.č. 1413, Štefánikova č.72, kú: Michalovce

Byt č. 1 sa nachádza na 6. poschodí v panelovom bytovom dome s.č. 1413, vchod 72, na parcele č. 3831, ktorý má prízemie a 6 nadzemných podlaží. Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, pracovňa, komora a pivnica umiestnená v prízemí bytového domu. Ide o byt s vyšším štandardom vybavenia a kompletným hygienickým vybavením. Vypočítaná podlahová plocha bytu: 66.09 m2 + loggia 4,08 m2 a pivnica 2,19 m2. V byte bola zrealizovaná výmena podláh v izbách za plávajúce laminátové a drevené. V kuchyni za linkou obklad na báze dreva s umelou dyhou a v kúpeľni obloženie stien keramickým obkladom, keramické dlažby v kúpeľni, nové zariaďovacie predmety v kúpeľni. Dvere vnútorné vymenené dyhované na báze dreva plné a presklené výsuvné do kovových puzdier s obložkami na báze dreva. V dvoch izbách sú osadené vstavané skrine na báze dreva. Stropy všetkých miestnosti bytu sú zateplené s osadeným sadrokartónovým podhľadom a bodovým osvetlením. V obývacej izbe bytu je zrealizovaná klimatizačná jednotka.

Technické riešenie bytového domu:
V prízemí bytového domu sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, miestnosť pre kočíky a bicykle a pivnice. V ostatných nadzemných podlažiach bytového domu sa nachádzajú po 2 byty na každom podlaží prístupné zo schodiskového priestoru od výťahu. Hlavný vstup do bytového domu zo severovýchodnej strany z úrovne terénu cez vestibul do schodiskového priestoru s výťahom. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená montovaným schodiskom žb. konštrukcie a výťahom. Bytový dom je vykurovaný z centrálnej kotolne v sídlisku s ohrevom TÚV pre celý bytový dom. Bytový dom je postavený na pásových základoch a pätkách zo železobetónu s vodorovnou izoláciou proti vode. Konštrukčný systém je stenový panelový. Obvodový plášť je zmontovaný z prefabrikovaných sendvičových panelov so zateplením, strecha plochá jednoplášťová, krytina živičná a klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky minerálne škrabané, sokel bytového domu vo výške prízemia z minerálnej omietky marmolit. Bytový dom je chránený bleskozvodom. Okná spoločných priestorov vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom, vchodové dvere vymenené za plastové s izolačným dvojsklom, vedľa vchodových dverí osadené poštové schránky pre obyvateľov bytového domu. Bytový dom, v ktorom sa predmetný byt nachádza, bol daný do užívania v roku 1973 na základe potvrdenia správcu bytového domu – spoločnosti Domsprav s.r.o..

Súčasťou bytu je aj jeho vnútorné vybavenie, a to:
poštová schránka, zvonček, všetka jeho vnútorná inštalácia / potrubné rozvody vody, kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, telefónu/,okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie.
Spoločnými časťami bytového domu sú:
základy domu, obvodové steny, chodby, priečelia, vchody, schodiská, strecha, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, vodorovné izolačné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami bytového domu sú:
výťah, práčovne, kočikárne, sušiarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, tepelné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
3 izbový byt
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Michalovce, Okres: Michalovce, Kraj: Košický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu