Agroturistické zariadenie v obci Kolta

Pripravujeme
Agroturistické zariadenie v obci Kolta

Popis

Agroturistické zariadenie s. č. 799, Kolta

Budova agroturistického zariadenia s.č. 799 je trojpodlažný čiastočne podpivničený objekt s betónovými pásovými základmi a zložitou sedlovou strechou, ktorý je v súčasnosti využívaný vlastníkom na účely agroturistiky – stravovanie a ubytovanie.

Dispozične na 1. PP (podzemné podlažie) sú tri skladové priestory. Na 1. NP (nadzemné podlažie) sú závetrie, chodba, výrobňa, sklad hotových výrobkov, šatňa, chodba do skladu, WC + sprchy, sklad obalového materiálu, výrobňa papierových obalov, recepcia. Na 2. NP sú izba pre personál, WC ženy, WC muži, kuchyňa, jedáleň, chodba, terasa, 3 apartmány, schodisko a miestnosť pre upratovačku a prádlo. Na 3. NP je 5 izieb chodba a balkón.

Z konštrukčného hľadiska má objekt betónové pásové základy s vodorovnou izoláciou. Nosnou konštrukciou budovy sú murované tehlové steny Matratherm hrúbky 380 mm so zateplením a keramické stropy kombinované so železobetónovými doskami. Výplňové steny sú murované z tehál Matratherm hrúbky 300 a 100 mm. Schodiskové konštrukcie sú železobetónové s povrchom z keramickej dlažby. Strecha je sedlová zložitá, drevená, hambálková stolica s krytinou z keramickej škridly Tondach s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú Baumit NVS 25 hrúbky 15 mm, vonkajšia fasáda je opatrená termoizolavnou omietkou Baumit Termo hrúbky 40 mm. Dverové konštrukcie sú drevené plné a presklené v drevených zárubniach. Okná sú plastové Moncas. Podlahy v prevádzkových priestoroch sú keramické dlažby, v ostatných priestoroch sú podlahy veľkoplošné plávajúce laminátové. Vykurovanie objektu je ústredné teplovodné s oceľovými vykurovacími telesami Korad. Zdrojom tepla je kotol na spaľovanie suchého dreva Vigas 100 a 2 ks krbové kachle. Ohrev vody zabezpečujú 3 ks nepriamo ohrievané kombinované zásobníky vody BAXI UB 500 DC s objemom 500 l aj s 9 ks solárnymi kolektormi umiestnenými na streche objektu. Elektroinštalácia v objekte je svetelná aj motorická s poistkovými automatmi. Rozvod studenej a teplej vody je v plastových potrubiach. Odpadové vody sú plastovým potrubím odvedené do žumpy. Objekt je vybavený bleskozvodom. V kuchyni je kompletné vybavenie pre účely reštauračného zariadenia. Na spoločných WC (muži, ženy) sú umývadlá, pisoáre, záchodové misy, elektrické odvetranie priestorov a keramické obklady. V izbách sú umývadlá, WC misy a sprchové kúty. V objekte je rozvod televízie a EPS.

Budova agroturistického zariadenia je udržiavaná v dobrom technickom stave, len na severozápadnej strane pri vstupe do reštaurácie sú znaky vlhnutia fasádnej steny na úrovni 1. NP, ktoré je potrebné sanovať. Na objekte nie sú zreteľné žiadne poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Podľa kolaudačného rozhodnutia bol objekt agroturistického zariadenia uvedený do prevádzky v roku 2014. K dátumu znaleckého ohodnotenia je vek objektu 6 rokov. Vzhľadom na konštrukčné a materiálové vyhotovenie objektu uvažovaná celková životnosť objektu je 80 rokov, za predpokladu zabezpečenia jeho bežnej údržby bez zásadnej zmeny účelu jeho využitia a vplyvov okolia majúcich dopad na jeho životnosť.

Kopaná studňa na p. č. 1347/18
Zdrojom vody pre agroturistické zariadenie je kopaná studňa na pozemku p. č. 1347/18. Studňa je vybavená elektrickým čerpadlom.

Elektrická prípojka na p. č. 1347/18
Agroturistický objekt je zemnou elektrickou prípojkou na p. č. 1347/18 napojený na rozvod elektriny.

Kanalizačná prípojka na p. č. 1347/18
Odpadové vody z agroturistického zariadenia sú kanalizačnými prípojkami na p. č. 1347/18 odvedené do dvoch žúmp. Kanalizačné prípojky je plastovej konštrukcie.

Žumpy na p. č. 1347/18
Odpadové vody z agroturistického zariadenia sú odvedené do 2 ks žúmp nachádzajúcich sa na pozemku p. č 1347/18. Každá žumpa má objem 12 m3.

Vodovodná prípojka na p. č. 1347/18
Voda z kopanej studne je vodovodnou prípojkou na p. č. 1347/18 privádzaná do agroturistického zariadenia. Prípojka je plastovej konštrukcie z tlakových HDPE rúr.

Spevnené plochy kamenná dlažba na p. č. 1347/18
Pred agroturistickým zariadením na pozemku p. č. 1347/18 sú kamenné spevnené plochy.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Hotel, penzión
Cena podľa znaleckého posudku:
501 000,00 €
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Kolta, Okres: Nové Zámky, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu