Podnikateľský objekt Vrútky

176 000
Podnikateľský objekt Vrútky

Popis


Dom súp. č. 3414 na parc. č. 307, k.ú. Vrútky

Stavba je postavená v radovej zástavbe, v centre mesta Vrútky na ulici sv. Cyrila a Metoda, v blízkosti s križovatkou s ulicou Prvej československej brigády, ktorá je pešou zónou centra mesta. Okolie tvoria prevažne obchodné a administratívne budovy. Z konštrukčného hľadiska je objekt budovou. Obsahuje dve nadzemné podlažia a povalový priestor, je čiastočne podpivničená v severnej časti stavby. Stavba má pôdorysný tvar písmena U, pozdĺžnou osou je orientovaná v smere sever- juh, kolmo na príjazdovú cestu. Približne v strede dĺžky stavby sa nachádza centrálne schodisko, ktorým sú prepojené nadzemné podlažia stavby. Schodisko v podzemnom podlaží je prístupné z podesty hlavného schodiska. Stavba má okná orientované do ulice na juh a do nádvoria na západ. Zastrešená je kombináciou pultovej a sedlovej strechy, z južnej strany je na fasáde arkier ( nad vstupom do podbránia).

Dispozičné riešenie:
Podzemné podlažie je vyhotovené iba pod severnou časťou stavby a obsahuje jeho technické zázemie- kotolňu, schodisko a sklad. Svetlá výška je 2,10 m. Na 1.NP sa v južnej ( uličnej ) časti nachádza obchodný priestor prístupný priamo z ulice sv. Cyrila a Metoda, ktorý obsahuje vlastnú predajňu textilu ( výklad je orientovaný na juh do ulice), chodbu, kanceláriu a sklad. Sociálne zariadenie je mimo priestoru prístupné zo schodiskového priestoru. Ostatná časť podlažia je prístupná cez podbránie a dvor do centrálneho schodiska, z ktorého je prístupná aj ubytovacia časť. Tá sa skladá troch miestností, v jednej je integrovaná kúpeľňa, WC sa využíva na schodisku. Ubytovacie miestnosti sú prevádzkovo prepojené. Z exteriérovej strany sa na severe pôdorysu nachádzajú dva sklady. Svetlá výška podlažia je 4,99 m. Na 2.NP sa v južnej časti ( nad predajňou) nachádza byt. Je to loftový byt, ktorý obsahuje chodbu, kúpeľňu a jeden otvorený priestor, ktorý v sebe spája funkciu kuchyne, obývačky a spálne. všetky priestory bytu okrem kúpeľne sú otvorené. Z chodby je prístupný balkón orientovaný na západ, do kuchyne je otvorený arkier. Okná obytných častí sú orientované do ulice na juh. Ostatná časť 2.NP nie je využívaná a vykonáva sa na nej rozsiahla rekonštrukcia. Svetlá výška podlažia je 3,62 m. Pod strechou sa nachádza povalový priestor, ktorý nie je využívaný. Svetlá výška v hrebeni pultovej strechy je 4,70 m, v päte 0,60 m.

Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
Objekt je založený na základových pásoch bez hydroizolácií, osadený v priemernej hĺbke do 2,00 m pod okolitý terén. Zvislé konštrukcie sú murované z tehlového muriva, na 1.PP hr. 0,60 m v nadzemných podlažiach hr. 0,45 m. Strop nad 1.NP je monolitický trámový s viditeľnými trámami, nad ostatnými podlažiami sú drevené trámové stropy s doskovým podbitím, z hornej strany vystužené oceľovými nosníkmi. Strecha je tesársky spracovaná, v južnej časti je sedlová typu vzperadlo, v ostatnej časti pultová. Krytina na streche je z hliníkového plechu alukryt, lokálne poškodená. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaných plechov- iba žľaby a zvody. Vnútorné steny a stropy majú povrchovú úpravu zo štukovej omietky, na 1.NP v rekonštruovanej časti boli omietky odstránené až na murivo a debnenie stropu, v povalovom priestore sú hladké omietky. Fasáda je z južnej a východnej strany štuková. Z dvornej strany je lokálne opadaná a poškodená ( hlavne na 2.NP), na 1.NP z dvornej strany je zdrsnená omietka. Centrálne schodisko je monolitické s povrchom z brúseného terazza, v podzemnom podlaží s povrchom z cementového poteru. Na centrálnom schodisku chýba zábradlie a madlo. Vnútorné dvere sú pôvodné z masívneho dreva, vstupné vráta v podbrání majú plnú plechovú výplň. Vstupné dvere do bytu na 1.NP sú bezpečnostné, v rekonštruovanej časti na 2.NP dvere nie sú. Okná na 1.PP sú oceľové s jednoduchým zasklením, na 1.NP a v rekonštruovanej časti 2.NP dvojité s doskovým ostením, lokálne chýbajú sklenené výplne. Okná na byte sú plastové s izolačným dvojsklom, výklad na 1.NP je oceľový. Vnútorné keramické obklady sa vyskytujú iba v novovybudovaných kúpeľniach ( v ubytovacej časti na 1.NP a v kúpeľni bytu na 2.NP), vo WC obklady nie sú. Podlahy v obchodnom priestore sú z paluboviek, na chodbe je liate terazzo, vo WC keramická dlažba. Podlahy v ubytovacej časti a v byte sú laminátové. Vykurovanie stavby je ústredné, zdrojom tepla je stacionárny splyňovací kotol na tuhé palivo umiestnený v podzemnom podlaží, príprava TÚV je v zásobníkovom ohrievači 300 lit. Rozvod vody je studenej aj teplej z centrálneho zdroja, rozvody vody sú z polypropylénového potrubia. V kúpeľni ubytovne na 1.NP sú dve samostatné sprchy a dve keramické umývadlá, jednopákové batérie, podlaha je z keramickej dlažby. Kúpeľňa v byte na 2.NP je vybavená akrylátovou vaňou, keramickým umývadlom, WC so zabudovanou nádržkou do steny, podlaha je z keramickej dlažby, steny sú obložené keramickým obkladom do výšky 1,20 m. V byte je svetlá výška podlažia znížená sadrokartónom na 3,37 m.
Na vybudovanie bytu na 2.NP bol Mestom Vrútky v roku 2011 vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie nebolo predložené. Stavba sa pravdepodobne začala užívať v roku 1921

Prekrytie dvora Dvor je prekrytý pultovou strechou, ktorá je z východnej strany upevnená na fasáde objektu a zo západnej strany na stĺpikoch plota.
Západný plot vo dvore Plot zo západnej strany vo dvore. Vyhotovený na betónovom základovom páse, výplň je z oceľových kari rohoží, začiatok užívania od roku 1992.
Vodovodná prípojka Zemná prípojka vody z rPE potrubia DN 25 napojená na verejný rozvod vody z príjazdovej cesty. V mieste napojenia na verejný rozvod je zemná súprava, na trase prípojky je vodomerná šachta s vodomerom.
Vodomerná šachta Vodomerná šachta je umiestnená v podbrání. Je betónovej konštrukcie, uzatvorená poklopom.
Kanalizačná prípojka Prípojka kanalizácie z plastového potrubia DN 160 napojená na verejný zberač v príjazdovej ceste.
Elektrická prípojka Prípojka je zemná, vyhotovená jedným vodičom AYKY 4Bx25.
Spevnená plocha dvora Plocha dvora vo vnútrobloku stavby. Vyhotovená z betónu.

Analýza polohy nehnuteľností:

Stavba sa nachádza na v centre mesta Vrútky, v obchodno-administratívnej zóne. Susedná stavba zo západnej strany je školou, oproti domu cez ulicu je obchodný dom. Centrom mesta je pešia zóna- ulica Prvej československej brigády, kde sú sústredené reštaurácie, bankomaty, všetky služby. Mesto sa nachádza cca 3 km severne od Martina a 25 km východne od Žiliny. V centre mesta je kompletná sieť obchodov, kompletné služby, školstvo, kultúrne a športové zariadenia, reštaurácie a pod. Mesto je na okolie napojené autobusovou a železničnou dopravou.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Podnikateľský objekt
Cena podľa znaleckého posudku:
187 000,00 €
Najnižšie podanie:
176 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Vrútky, Okres: Martin, Kraj: Žilinský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu