Rodinný dom Bátorové Kosihy

9 500
Rodinný dom Bátorové Kosihy

Popis

Rodinný dom, Bátorove Kosihy, Mlynská ul. č. 749

Rodinný dom je umiestnený v prednej časti pozemku na samostatnej parcele č. 776/2, k. ú. Bátorove Kosihy. Rodinný dom bol, podľa potvrdenia vydaného Obcou Bátorove Kosihy č. 2/2010 zo dňa 02.07. 2010, daný do užívania v roku 1965. V roku 1975 bola k domu zrealizovaná prístavba. Životnosť stavby predpokladá znalec na 100 rokov. Rodinný dom je prízemný nepodpivničený objekt bez obytného podkrovia. Rodinný dom je zhotovený v tvare písmena L, pri čom dve izby sú orientované do ulice a tretia smerom k susedom. Ďalej je v dome hala, kuchyňa, kúpeľňa spoločná s WC, komora, predsieň a schodisko na povalu. Kuchyňa bola prístavbou v roku 1975 rozšírená. Základy sú betónové, objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál (plná) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha – krov – zložitý s nerovnakou výškou hrebeňov a s valbami; krytina strechy na krove je pálená, škridlová obyčajná jednodrážková; klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu žľaby a zvody. Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné plsťou hladené. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú dvojité drevené s doskovým ostením s dvojvrstvovým zasklením, vonkajšie rolety plastové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností – keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne – umývadlo; samostatná sprcha; vodovodné batérie; záchod splachovací bez umývadla. Vykurovanie je ústredné s oceľovými radiátormi. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody elektroinštalácie ( bez rozvádzačov) – svetelná, motorická; elektrický rozvádzač – s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu – zemného plynu.

Hospodárska budova na parc. č. 776/1
Hospodárska budova leží na pozemku parc. č.776/1, v susedstve rodinného domu, s ktorým má jednu spoločnú stenu. Podľa vyhlásenia majiteľa bola hospodárska budova daná do užívania v roku 1940 a jej životnosť odhaduje znalec na 80 rokov. Hospodárska budova má dve miestnosti prístupné zo dvora. V miestnosti, ktorá je umiestnená vedľa rodinného domu, je kotol ústredného kúrenia na zemný plyn. Na tento kotol je napojené ústredné kúrenie v rodinnom dome. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z nepáleného materiálu hrúbky viac ako 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – trámčekové bez podhľadu. Strecha – krov – hambálkový; krytina strechy na krove – pálené obyčajné jednodrážkové škridly. Podlahy hrubé betónové. Vykurovanie – kotol ústredného vykurovania plynový. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – svetelná a motorická s automatickým istením.

Analýza polohy nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Bátorove Kosihy, ktorá administratívne patrí do Komárňanského okresu a Nitrianskeho kraja. Obec leží na križovatke ciest okresného významu severovýchodne od Komárna. Najbližšími mestami v okolí Bátorových Kosíh sú Hurbanovo (21 km), Štúrovo (25 km), Komárno (30 km) a Nové Zámky (34 km). V obci býva zhruba 3.500 obyvateľov. Miestni obyvatelia sa prevažne zaoberajú drobným podnikaním a poľnohospodárstvom. Časť obyvateľov dochádza za prácou do okolitých miest. Vďaka tomu je v obci miera nezamestnanosti do 15 %. Spojenie obce Bátorove Kosihy s okolitými dedinami a mestami je zabezpečované pravidelnou autobusovou dopravou. Obec svojim obyvateľom poskytuje primerané administratívne, hospodárske, kultúrne, spoločenské a športove zázemie. V obci je vybudovaná široká sieť obchodov a služieb vrátane reštauračných a ubytovacích. Ďalej sú v obci postavené základné školy, materské školy, SOU. Zriadená je policajná stanica, poštový úrad, obecný úrad, zdravotné stredisko. Postavený je kultúrny dom a športový areál. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v širšom strede obce na jednej z jej hlavných ulíc, v jej zastavanom území. Samotný dom je v zástavbe so štandardnými rodinnými domami. Centrum obce predstavované Obecným úradom je vzdialené cca 600 m. Vjazd na rovinatý pozemok je dobrý. V dosahu nehnuteľností sú rozvody elektrickej energie, plynu a verejného vodovodu. Kanalizácia v obci nie je zrealizovaná.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
12 600,00 €
Najnižšie podanie:
9 500,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Bátorove Kosihy, Okres: Komárno, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu