Rodinný dom Chvojnica

59 700
Rodinný dom Chvojnica

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).
Rodinný dom, s.č. 90, p.č. 108/2, k.ú. Chvojnica

Rodinný dom je súp. č. 90, ktorý je postavený pozemku parc. č. 108/2 v k.ú. Chvojnica, obec Chvojnica, okres Prievidza. Dom je samostatne stojaci, osadený na rovinatom pozemku, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, zastrešený je sedlovou strechou. Prístupný je po verejnej spevnenej komunikácii. Napojenie je na miestne rozvody elektrickej energie a vody. Rodinný dom postavený v roku 1992.

Dispozičné riešenie :
V suteréne sa nachádza chodba so schodiskom, kotolňa a dva skladové priestory. 1. NP dispozičné pozostáva z nasledovných miestností : zádverie, chodba so schodiskom do suterénu, garáž, hala, WC, izba, izba, kuchyňa, kúpeľňa a komora. Vstup do podkrovia je po betónovom schodisku z kuchyne I.NP. V podkroví sa nachádza chodba, kúpeľňa so sprchovým kútom a WC, 4 izby. Orientácia hlavných obytných miestností k svetovým stranám je na juh a na sever.

Stavebnotechnický popis:
Stavba je postavená na betónových základoch (s izoláciou) s obvodovým murivom z tehál, priečky tehlové, strop keramický. Zastrešenie domu je riešené sedlovou strechou s krytinou lepenkový šindel. Vonkajšie omietky – vápenné hladké, v časti obložené kamenným obkladom. I.PP – suterén. Vstup do suterénu je po betónovom schodisku s povrchom z keramickej dlažby so zádveria domu. V suteréne sú podlahy vyhotovené nasledovne: v chodbe so schodiskom – keramická dlažba, v ostatných miestnostiach – betónová podlaha. Dvere hladké plné, okná zdvojené v drevenom ráme. V kotolni sa nachádza – elektrický kotol, kotol na pevné palivo a zásobník na ohrev vody. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. Podlahy na prízemí sú vyhotovené nasledovne: zádverie, hala, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC – keramická dlažba, v malej izbe – PVC, v izbe vedľa kuchyne – drevené parkety. V garáži – poter. V kuchyni sa nachádza dĺžky 2,20m, nerezový dvojdrez s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, elektrický sporák s elektrickou rúrou , digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. V kúpeľni sa nachádza – smaltovaná vaňa, 2x keramické umývadlo. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou + keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený. Vnútorné omietky vápenné hladké, okná dvojité v drevenom ráme, dvere rámové s výplňou, garážové vráta oceľové. Schody do podkrovia sú betónové s povrchom z dreva. Vykurovanie je oceľovými radiátormi, elektroinštalácia svetelná. V obývacej izbe sa nachádza krb na pevné palivo s otvoreným ohniskom. Podlažie je vyhotovené z tehlového muriva hr. 38 cm, priečky tehlové, vnútorné omietky vápenné hladké v časti je vyhotovený drevený obklad. Stropy sú drevené trámové s viditeľnými trámami. Okná dvojité drevené, dvere rámové s výplňou. Podlahy sú vyhotovené nasledovne: v izbách parkety, v chodbe drevotrieskové dosky, vo WC so sprchou – keramická dlažba. Vykurovanie podlažia je panelovými radiátormi. Elektroinštalácia svetelná. Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou, keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, samostatný malý sprchovací kút s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola WC, aj za umývadlom a okolo sprchového kúta.

Garáž súp. č. 90, p.č. 109/3, k.ú. Chvojnica
… sa nachádza vedľa stavby RD s.č. 90 ( vo vzdialenosti cca 30m). Stavba bola v zmysle predloženého ZP postavená v roku 2003. Stavba garáže je vsunutá do svahovitého terénu. Na I.NP je umiestnená samostatná garáž, podkrovie tvorí povalový priestor, prístupný zo zadnej strany stavby. Garáž nebola znalcovi na zameranie sprístupnená. Zastrešenie stavby je riešené krovom s krytinou jednoduchá škridla. Vonkajšie úpravy povrchov – vápenná omietka hladká + kamenný obklad, garážová brána oceľová. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. Vnútorné omietky – vápenné hladké, podlaha – hrubá betónová. Strop – betónový. Stavba je postavená na betónových základoch s obvodovým murivom z tvárnic hr.0,32m.

Prípojka vody
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z plastových rúr. Prípojka vybudovaná v roku 1992. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Vodomerná šachta
Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu s oceľovým poklopom vybavenú vodomernou súpravou. Vybudovaná bola v roku 1992. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie
Rodinný dom je odkanalizovaný do žumpy prípojkou z plastových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1992. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Žumpa
Rodinný dom je odkanalizovaný do izolovanej betónovej žumpy. Prípojka bola vybudovaná v roku 1992. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka NN
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov, prípojka bola vybudovaná v roku 1992.

Oporný múrik
Oporný múrik je vedený od rodinného domu po garáž. Výška múrika je 1,20m, šírka 0,29m. Druhý múrik je umiestnený v zadnej časti domu vedľa schodiska, ktoré je umiestnené pri skleníku.

Spevnené plochy
… sú betónové spevnené plochy tvoriace okapové chodníky okolo rodinného domu. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1992. Základnú životnosť určil znalec na 50 rokov.

Vonkajšie schody
Vonkajšie schody tvoria prístup na trávnaté plochy okolo domu. 7 stupňov je umiestnených z bočnej strany domu v smere od garáže domu a 8 stupňov je zo zadnej strany domu v smere ku skleníku.

Skleník
Skleník je umiestnený z bočnej strany domu. je postavený na pozemku KN p.č. 108/2. Skleník je v časti poškodený – chýbajú sklá – poškodenie na 50 %.


Analýza polohy nehnuteľností: Rodinný dom je situovaný na v rekreačnej zóne obce Chvojnica, v tichej lokalite so zástavbou objektov individuálnu rekreáciu s možnosťou celoročného bývania. Jedná sa o lokalitu využívanú prevažne na rekreačné účely v tichom prostredí, bez poškodenia ovzdušia. Prístup je po spevnenej obecnej ceste. Obyvateľstvu obce sú k dispozícii obecný úrad, pošta, pohostinstvo, komplexná sieť obchodov a služieb je v Prievidzi.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
59 700,00 €
Najnižšie podanie:
59 700,00 €
Dražobná zábezpeka:
5 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1906263
Termín prvej obhliadky:
03.10.2019 - 10:00
Termín druhej obhliadky:
14.10.2019 - 10:00
Miesto konania dražby:
Salónik Hrad na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín
Termín konania dražby:
22.10.2019 - 10:00
Katastrálna územie:
Obec: Chvojnica (Prievidza), Okres: Prievidza, Kraj: Trenčiansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu