Rodinný dom Fiľakovo

38 000
Rodinný dom Fiľakovo

Popis

Rodinný dom, s.č. 1006, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo

Rodinný dom súp. č. 1006, je postavený pozemku parc. č. 503 v k.ú. Fiľakovo, obec Fiľakovo, okres Lučenec. Dom je samostatne stojaci, osadený na rovinatom pozemku, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, dvojpodlažný, zastrešený je stanovou strechou. Prístupný je po verejnej spevnenej komunikácii. Napojenie je na miestne rozvody elektrickej energie a plynu. Užívanie rodinného domu bolo povolené rozhodnutím č. Výst. 1384/1973-Ko zo dňa 27.12.1973, ktoré vydal MsNV vo Fiľakove.

Nehnuteľnosť je situovaná ako samostatne stojaci rodinný dom v zástavbe rodinných domov v okrajovej časti obce na ul. Tulipánovej. Konfigurácia terénu v danom mieste je mierne svahovitá, prístup je z obecnej spevnenej komunikácie. V danom mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod NN, verejný vodovod, rozvod plynu a kanalizačnú stoku.

Dispozičné riešenie :
Prízemie rodinného domu pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby, schodiska, komory. Na poschodí sa nachádzajú dve izby, kúpeľňa, WC, chodba, schodisko, kuchyňa, balkón. Orientácia obytných miestností rodinného domu je prevažne smerom na juhovýchod.

Stavebnotechnický popis:
Základy sú betónové pásové pod nosnými stenami, s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo a priečky sú tehlové, strop ned prízemím je železobetónový, nad poschodím je drevený trámový strop s podhľadom. Krov strechy je drevený, krytina je z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, žľaby a zvody. Vonkajšia omietka je na brizolitová, okolo okien sú šambrány. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, opatrené maľbou. Okná sú plastové s plastovými žalúziami. Vstupné dvere sú plastové, interiérové dvere sú hladké plné a presklené, osadené do oceľových zárubní. Keramické obklady stien sú v kúpeľniach a v kuchyniach v priestore kuchynskej linky. Povrchy podláh na prízemí sú prevažne z PVC, na poschodí sú v izbách drevené parkety, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba, v kuchyni čiastočne laminátové parkety. Vykurovanie je ústredné, teplovodné, oceľové radiátory, plynový kotol ÚK umiestnený vo vedľajšej stavbe. Ohrev teplej vody je elektrickým bojlerom. Elektroinštalácia je pod omietkou, poistky. Rozvod vody je studenej a teplej z pozinkovaných rúr. V rodinnom dome je inštalácia zemného plynu. Kanalizácia je z kuchyne, kúpeľne a WC do žumpy. Vybavenie kuchýň bolo zdemontované. V kúpeľni na prízemí je sprchovací kút, keramické umývadlo. WC je s umývadlom, záchodová misa bola zdemontovaná. V kúpeľni na poschodí je oceľová vaňa bez batérie, umývadlo nie je, páková umývadlová batéria. V samostatnom WC je kombi misa. Stavebnotechnický stav rodinného domu je dobrý, okrem toho, že v izbe na prízemí sa vyskytujú známky zavlhnutia stien. Základnú životnosť rodinného domu stanovil znalec na 100 rokov.


Garáž, parc. č. 503, k.ú. Fiľakovo
… garáž je postavená na parc. č. 503 v k.ú. Fiľakovo. Garáž bola postavená v roku 2005. Objekt je prízemný, zastrešený pultovou strechou, pozostáva z jednej miestnosti. Technické riešenie: základy – bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi, zvislé nosné konštrukcie – kovová kostra alebo stĺpiky s plechovým, vodorovné nosné konštrukcie – stropy – trámčekové bez podhľadu, strecha – krov – pultové; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná, úpravy vonkajších povrchov – náter, úpravy vnútorných povrchov – nátery, podlahy – hrubé betónové, vráta oceľové. Objekt je v dobrom stavebnotechnickom stave, základnú životnosť odhadol znalec na 60 rokov.

Kotolňa a sklad paliva, parc. č. 503, k.ú. Fiľakovo
Objekt kotolne a skladu sa nachádza na parc. č. 503 za rodinným domom. Objekt je prízemný, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, zastrešenie je plochou strechou.V objekte je umiestnený kotol ústredného vykurovania pre rodinný dom. Základy – bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie – murované z pálenej tehly hrúbky do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – trámčekové bez podhľadu. Strecha – krytina na plochých strechách – plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hrubá omietka – značne poškodená. Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hladká omietka. Výplne otvorov – dvere – drevené zvlakové; okná – jednoduché drevené. Podlahy – hrubé betónové. Vykurovanie – lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania – kotol ústredného vykurovania plynový. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia – svetelná a motorická – poistky

Uličné oplotenie, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
… plot situovaný od ulice a v časti predzáhradky. Plot je zhotovený na betónových základových konštrukciách s podmurovkou, výplň plota je z oceľovej tyčoviny v ráme. Plot bol vybudovaný v roku 1975. Základnú životnosť stanovil znalec na 65 rokov.

Plot vo dvore, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
Plot v záhrade, p.č. 504/1, k.ú. Fiľakovo

Studňa
Kopaná studňa je umiestnená pri dome, hĺbka cca 9 m. Opatrená je elektrickým čerpadlom. Studňa bola vybudovaná v roku 1971, základnú životnosť stanovil znalec na 100 rokov. Studňa je využívaná na zásobovanie rodinného domu vodou.

Prípojka vody, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
Rodinný dom je zásobovaný vodou zo studne prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1973. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
Rodinný dom je odkanalizovaný do žumpy prípojkou z kameninových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1973. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Žumpa, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
Rodinný dom je odkanalizovaný do žumpy prípojkou z kameninových rúr. Žumpa bola vybudovaná v roku 1973. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka NN, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN.

Prípojka plynu, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
Plynová prípojka z oceľových rúr bola vybudovaná v roku 2000. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prístupový chodník, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
… sú spevnené plochy z terazzových dlaždíc umiestnené pri stavbe rodinného domu slúžiace ako prístupový chodník. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1973. Základnú životnosť odhadol znalec na 45 rokov.

Prístupový chodník, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
… sú spevnené plochy z monolitického betónu umiestnené pri stavbe rodinného domu. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1973. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Vonkajšie schody, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
…sú vonkajšie schody z monolitického betónu zabezpečujúce vstup na dvor. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 1981. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Betónové plochy, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
Teplovodný kanál, p.č. 503, k.ú. Fiľakovo
Domáca vodáreň

Analýza polohy nehnuteľností:
Obec Fiľakovo je mesto s počtom obyvateľov približne 10500, situované 17 km juhovýchodne od okresného mesta Lučenec, ktoré je spoločenským aj hospodárskym centrom regiónu Novohrad. Spojenie s obcou je železničnou a autobusovou dopravou po verejnej komunikácii 11/571 a 1/71, dosah do okresného mesta do 25 minút. V meste sa nachádza mestský úrad, poliklinika, supermarkety, obchody s potravinami, športový areál, základná škola, materská škola, stredná škola a sieť ďalších obchodov a služieb obyvateľstvu, banky, pošta. V okolí nehnuteľnosti sa nenachádzajú žiadne významnejšie prírodné lokality.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
38 000,00 €
Najnižšie podanie:
38 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
5 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1906252
Termín prvej obhliadky:
04.10.2019 - 11:00
Termín druhej obhliadky:
11.10.2019 - 11:00
Miesto konania dražby:
Zasadačka na prízemí, budova Obecného úradu Vidiná (vchod od parku), ul. Športová č. 255/1, 985 59 Vidiná, okr. Lučenec, Banskobystrický kraj.
Termín konania dražby:
21.10.2019 - 11:30
Katastrálna územie:
Obec: Fiľakovo, Okres: Lučenec, Kraj: Banskobystrický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu