Rodinný dom Handlová

7 500
Rodinný dom Handlová

Popis

Byt č. 1, súp. č. 1187, parc. č. 3584, k.ú. Handlová

Byt č. 1 sa nachádza na 1. podlaží a 2. podlaží v bytovom dome s.č. 1187, p.č. 3584, k.ú. Handlová. Bytový dom má 2 nadzemné podlažia, prízemie a podkrovie. Dom bol postavený v roku 1930, v roku 2011 bolo vybudované obytné podkrovie, ktoré nie je dokončené. Základy sú betónové pásy. Nosná konštrukcia je murovaná z tehál a z pórobetónových tvárnic v podkroví. Strecha je sedlová, krytina strechy je škridlová. Schody nie sú vyhotovené. Vonkajšia omietka je vápenná hladká, v časti podkrovia nie je vyhotovená.

Byt č. 1 je na prízemí a v podkroví bytového domu. Pozostáva z haly, kuchyne, troch izieb, kúpeľne a šatníka. Celková vypočítaná podlahová plocha bytu je 126,76 m2. V byte sa nachádza jedno plastové okno na prízemí, ostatné okná nie sú osadené. Dvere v byte nie sú. Na prízemí sú pôvodné zdevastované vápenné omietky, v podkroví omietky nie sú vyhotovené. V byte nie sú vyhotovené nášľapné vrstvy podláh. Do objektu zateká v dôsledku toho, že neboli osadené strešné okná, následkom zatekania je drevený strop nad prízemím zvlhnutý. Objekt je vo veľmi zlom stavebnotechnickom stave, vyžaduje okamžité opravy až celkovú rekonštrukciu.

Analýza polohy nehnuteľností: Byt sa nachádza v okrese Prievidza, obec Handlová, k.ú. Handlová, na ul. Ligetská, na prízemí (1. NP) v netypovom bytovom dome. Handlová je tretím najväčším mestom regiónu Horná Nitra. Handlová má približne 17500 obyvateľov. Bytový dom sa nachádza na okraji obce v zástavbe podobných bytových domov. Prístup je po verejnej spevnenej komunikácii. K dispozícii je napojenie pozemkov v danej lokalite na sieť NN a vodovod. Pozemok, na ktorom je bytový dom situovaný je mierne svahovitý. Doprava je autobusová, železničná a MHD, v dosahu do 10 min. Orientácia objektu je priaznivá pričom obytné miestnosti bytu sú prevažne orientované na juhovýchod.


>V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,

spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
8 000,00 €
Najnižšie podanie:
7 500,00 €
Dražobná zábezpeka:
1 500,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1612216
Termín prvej obhliadky:
24.10.2019 - 10:00
Termín druhej obhliadky:
04.11.2019 - 10:00
Miesto konania dražby:
Salónik Galéria na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín
Termín konania dražby:
11.11.2019 - 10:00
Katastrálna územie:
Obec: Handlová, Okres: Prievidza, Kraj: Trenčiansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu