Rodinný dom Michalovce

Pripravujeme
Rodinný dom Michalovce

Popis

Rodinný dom s.č3354 na parc.č. 290/2 k.u. Stráňany

Jedná sa o samostatné stojací RD s.č. 3354 nachádzajúci sa v zastavanom území obce Michalovce, kat. územie Stráňany, umiestnený pri miestnej asfaltovej komunikácií situovanej na okraji obce vzdialenej cca. 200 m od hl. štátnej komunikácie v smere Košice – Michalovce – Sobrance. Doklad o veku RD bol znalcovi predložený, podľa ktorého bola nehnuteľnosť vybudovaná pred rokom 1976. Vek ohodnocovanej nehnuteľnosti znalec určil odborným odhadom na základe použitých stav. materiálov, šetrenia pri znaleckej obhliadke RD a z podkladov od objednávateľa. Pôvodná predná časť RD bola daná do užívania v roku 1950 a v roku 1975 bola zrealizovaná prístavba RD do zadnej časti dvora. Stavba RD vrátane prístavby je prízemná murovaná bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, verejného vodovodu, verejnú kanalizáciu a na verejný rozvod zemného plynu. V roku 1995 bola na RD realizovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov vrátane výmeny výplňových konštrukcií ( okien a dverí za plastové EURO).

Dispozičné riešenie:
Hlavný vstup do RD je z dvora cez zádverie do chodby, odkiaľ je vstup do dvoch predných izieb, do kúpeľne s WC a do kuchyne, ktorá je spojená s prístavbou. V prístavbe sa nachádzajú tieto miestnosti : obývacia izba, samostatné WC, kúpeľňa s plynovým závesným kondenzačným kotlom a ďalšia izba so šatníkom. V zadnej časti dvora je ďalšia miestnosť, ktorá je súčasťou prístavby so samostatným vstupom a slúži v čase znaleckej obhliadky ako sklad. Z obývacej izby je východ do dvornej časti s altánkom.

Technický popis:
Základy RD sú betónové prekladané kameňom s izoláciou proti vode. Obvodové murivo RD tehlové murivo o hrúbke do 40 cm. Priečky v RD sú vybudované z tehál. Strop nad, strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom. Krov nad RD je drevený väznicový sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu na drevenom debnení. Klampiarske konštrukcie strechy a parapety z pozinkovaného plechu. Vnútorné povrchové úpravy stien vápenné štukové. Vonkajšie fasádne omietky vápenno cementové štukové bez zateplenia, ktoré sú v čase znaleckej obhliadky čiastočne poškodené. Sokel do výšky 50 cm z betónu. Podlahy obytných miestností v RD sú prevažné plávajúce laminátové, v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Dvere drevené hladké plné a presklené osadené v kovových zárubniach. Vchodové dvere do RD sú plastové s izolačným dvojsklom. Okná v RD plastové EURO s izolačným dvojsklom. ELI v RD je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Vykurovanie RD ústredné s plastohliníkovými rozvodmi, radiátormi panelovými a zdrojom tepla kotlom plynovým závesným kondenzačným umiestneným v kúpeľni v prístavbe na prízemí RD (realizované v roku 1995). Rozvádzač ELI ističový. Ohrev TÚV zásobníkovým el. ohrievačom , ktorý je súčasťou kotla ÚVK. V RD je umiestnená kúpeľňa vybavená sprchovacím kútom, umývadlom a WC kombi. Steny kúpeľne s povrchom z keramického obkladu do výšky po strop, podlaha z keramickej dlažby. V prístavbe RD je umiestnená ďalšia kúpeľňa, ktorá je vybavená plastovou rohovou vaňou a umývadlom. Steny kúpeľne s povrchom z keramického obkladu do výšky stropu, podlaha z keramickej dlažby. Podlaha v kuchyni plávajúca laminátová. Stavebno-technický stav RD je priemerný odpovedajúci jeho veku. Údržba interiéru RD je na dobrej úrovni.
Garáž – sklad na parcele č. 291/2
V LV vedená samostatne stojaca garáž bola v čase znaleckej obhliadky využívaná ako sklad bez garážovej brány – murovaná jednopodlažná stavba z tehál vybudovaná na p.č. 291/2 vedľa RD v juhozápadnej časti dvora. Stavba tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe RD, je zapísaná v LV č. 3811 ako garáž, bez súpisného čísla.
Na základe predložených podkladov od objednávateľa a odborného posúdenia znalcom pri znaleckej obhliadke garáž bola vybudovaná okolo roku 1975. Je murovanej konštrukcie z tehál hr. 15-30 cm vybudované na betónových základových pásoch prekladaných kameňom. Budova z vonkajšej strany je s povrchovou úpravou hladká omietka na zadnej stene na celej ploche opadaná a z vnútornej strany s povrchovou úpravou hladká omietka. Strop je zrealizovaný podbitím krovu z dosák. Strecha garáže sedlová s drevených hranolov s krytinou z asfaltových pásov na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie nezrealizované. Podlaha betónový poter. Rozvody ELI v drobnej stavbe 220 V. Vchod do skladu je cez dvere hladké plné. Okno jednoduché drevené.
Plot predný od ulice
Oplotenie pozemku predné od miestnej komunikácie. Plot pozostáva z výplne z plného plechu dl.1,2 m výšky 2,40 m a z plotových vrát z plného plechu na kovovom ráme a zabetónovaných kovových stĺpikoch. Plot odhaduje znalec, že bol vybudovaný v roku 1975.

Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka z oceľového potrubia dĺžky 21 m od vodomernej šachty do RD vybudovaná v roku 1975.

Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka z PV_ potrubia priemeru 150 mm, z RD do verejnej kanalizácie vybudovaná v roku 1975. Dĺžka kanalizačnej prípojky 21 m.

Plynová prípojka
Plynová prípojka vybudovaná z verejnej siete od plynomeru do kotolne a kuchyne RD vybudovaná v roku 1995.

Prestrešenie nad vstupom do RD
Prestrešenie nad vstupom do RD zrealizované v roku 1995. Jedná sa o kovovú konštrukciu na ktorej je pultová strecha s plechovou krytinou.

Spevnená plocha dvora zo zámkovej dlažby
Spevnená plocha dvora zo zámkovej dlažby kladenej do štrkového lôžka nachádzajúca sa pri RD na časti parciel č. 290/1 a 291/1. Podľa predložených podkladov od objednávateľa a podľa odborného odhadu znalcom pri obhliadke bola spevnená plocha vybudovaná v roku 1995.

Altánok
Altánok drevenej nosnej konštrukcie, ktorý sa nachádza v juhozápadnej časti dvora medzi predným a zadným vstupom do RD. Vek altánku podľa dostupných podkladov od objednávateľa a odborným odhadom bol znalcom stanovený na rok 1998. Jedná sa o altánok vybudovaný zo zvislých nosných stĺpov drevenej konštrukcie, na ktorých je upevnená drevená pultová strešná konštrukcia s plným debnením a krytinou asfaltový šindeľ prestrešenie je olemované klampiarskými konštrukciami z pozinkovaného plechu.

Analýza polohy nehnuteľností: Okresné mesto Michalovce – Doprava: autobusová a železničná . Vybavenosť v blízkosti rodinného domu je na priemernej úrovni. RD sa nachádza v okrajovej časti mesta. V blízkosti nehnuteľnosti sa nachádza materská škola, základná škola, potraviny. Dopravné spojenie do centra mesta peši do 20 min. Autom do centra mesta do 10 min. Nehnuteľnosť je umiestnená pri miestnej komunikácií s povrchovou úpravou asfaltovou vzdialenej cca. 200 m od hl. štátnej cesty v smere Michalovce – Zemplínska Šírava

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
46 100,00 €
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Michalovce, Okres: Michalovce, Kraj: Košický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu