Rodinný dom Opatovská Nová Ves

16 500
Rodinný dom Opatovská Nová Ves

Popis

Rodinný dom, súp. č. 142, parc. č. 791, k.ú. Opatovská Nová Ves

Rodinný dom súp. č. 142 je postavený pozemku parc. č. 791 v k.ú. Opatovská Nová Ves, obec Opatovská Nová Ves, okres Veľký Krtíš. Podľa údajov z predloženého potvrdenia Obce Opatovská Nová Ves zo dňa 14.12.2015 bol rodinný dom daný do užívania v roku 1962. Rodinný dom je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, zastrešený je sedlovou strechou. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie a vody, splašková voda je odvádzaná do žumpy.

Dispozičné riešenie:
V suteréne sa nachádza bývalá kuchyňa, chodba, sklad, pivnica, v ktorej bol pôvodne umiestnený kotol ÚK. Prízemie je prístupné exteriérovým schodiskom. Na prízemí sú dve izby, chodba, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC, veranda.

Stavebnotechnické riešenie:
1. Podzemné podlažie
Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál (plná,metrická) v skladobnej hr. 45 – 50 cm; deliace konštrukcie – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko – cementový poter. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné hladké, poškodené. Výplne otvorov – dvere – zvlakové; okná – jednoduché drevené. Podlahy – dlažby a podlahy ost. miestností – cementový poter. Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia len studenej vody. Vnútorné rozvody kanalizácie – liatinové potrubie.

1. Nadzemné podlažie
Základy – betónové – objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie – tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha – krov stanový; krytiny strechy na krove – pálené škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné hladké; vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne do 1,35 m výšky. Výplne otvorov – dvere – plné alebo čiastočne zasklené dyhované; okná – dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvojtrojvrstvovým zasklením. Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – palubovky, dosky, ost. miestností – keramické dlažby. Vybavenie kúpeľní – vaňa oceľová smaltovaná; – umývadlo; vodovodné batérie – ostatné; záchod – splachovací bez umývadla. Vykurovanie – ústredné vykurovanie – teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi – oceľové rebrové. Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie – liatinové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia – svetelná; elektrický rozvádzač – s poistkami.

Rodinný dom je v zlom stavebnotechnickom stave. Vonkajšia omietka je poškodená, v časti opadaná. V suteréne bol zdemontovaný kotol ÚK, RD nie je dlhšiu dobu vykurovaný. V suteréne je opadnutá časť omietky zo stropu, betón je zdegradovaný, obnažená je oceľová výstuž. Cez poškodenú strešnú ktytinu v niektorých miestach do domu zateká. Na verande sa vyskytujú praskliny na stenách. Rodinný dom je odpojený od rozvodov vody a elektrickej energie. Základnú životnosť rodinného domu stanovil znalec odborným odhadom na 100 rokov.

Uličný plot, parc. č. 792, 790, k.ú. Opatovská Nová Ves
Jedná sa o oplotenie od ulice na parc. č. 790, 792. Plot je z oceľového pletiva na oceľové stĺpiky založené na betónových pätkách. Plot bol postavený v roku 1965, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 60 rokov.

Plot vo dvore, p.č. 792, k.ú. Opatovská Nová Ves
Plot je založený na betónových základových pätkách pod betónovými stĺpikmi. Výplň je z oceľového pletiva, v oplotení sú osadené kovové vrátka s výplňou z drôteného pletiva. Plot bol vybudovaný v roku 1980, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.

Studňa, parc. č. 792, k.ú. Opatovská Nová Ves
Studňa je kopaná, z roku 1950, hlboká 5 m, priemer 1000 mm, opatrená je ručným čerpadlom. Studňa slúžila ako zdroj pitnej a úžitkovej vody, dlhšiu dobu nie je využívaná, pravdepodobne je nefunkčná.

Prípojka vody, p.č. 792, k.ú. Opatovská Nová Ves
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Prípojka bola vybudovaná v roku 1970. Základnú životnosť prípojky stanovil znalec odborným odhadom na 60 rokov. V súčasnej dobe je RD odpojený od dodávky vody.

Domáca vodáreň. p.č. 792, k.ú. Opatovská Nová Ves
V suteréne sa nachádza domáca vodáreň z roku 1970, v čase obhliadky nebola funkčná.

Prípojka kanalizácie, p.č. 792, k.ú. Opatovská Nová Ves
Kanalizačná prípojka je od rodinného domu do verejnej kanalizácie. Vybudovaná bola v roku 2005, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.

Prípojka NN, p.č. 792, k.ú. Opatovská Nová Ves
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN. Prípojka bola vybudovaná v roku 1965, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 60 rokov.

Vodomerná šachta, p.č. 792, k.ú. Opatovská Nová Ves
Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu s oceľovým poklopom. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 60 rokov.

Analýza polohy nehnuteľností: Obec Opatovská Nová Ves je pohraničnou obcou s bohatou históriou a vinohradníckou tradíciou. Rozprestiera sa na rozhraní historického Hontu a Novohradu, v blízkosti hlavného cestného ťahu Šahy a Veľký Krtíš, na sever od rieky Ipeľ. Dominantou a historickou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol. V katastri obce sa nachádza aj Vodná nádrž Nenince, ktorá ponúka možnosť športového rybolovu. V obci je základná infraštruktúra – obecný úrad, materská škola, základné obchody. Obec má približne 600 obyvateľov. Doprava je zabezpečená autobusovou dopravou.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
16 500,00 €
Najnižšie podanie:
16 500,00 €
Dražobná zábezpeka:
2 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1905153
Termín prvej obhliadky:
12.07.2021 - 11:00
Termín druhej obhliadky:
19.07.2021 - 11:00
Miesto konania dražby:
Sála na prízemí v Kultúrnom dome, Veľká Ves nad Ipľom 184, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom
Termín konania dražby:
29.07.2021 - 11:30
Katastrálna územie:
Obec: Opatovská Nová Ves, Okres: Veľký Krtíš, Kraj: Banskobystrický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu