Rodinný dom Rožňava

20 000
Rodinný dom Rožňava

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).

Rodinný dom súp. č. 110, parc. č. 2728, k.ú. Rožňava

Rodinný dom súp. č. 110 je postavený na parc. č. 110 v kat. území Rožňava, obec Rožňava, okres Rožňava. Doklady o veku domu sa nezachovali, na základe zisteného stavebnotechnického riešenia, použitým materiálom a súčasného stavebnotechnického stavu sa jedná o banícky dom postavený v rokoch 1920 – 1921. Dom bol postupne rekonštruovaný a udržiavaný. V súčasnosti na dome nie sú vykonávané udržiavacie práce, je v zanedbanom stave. Rodinný dom už dlhšiu dobu nie je obývaný, od energií odpojený, funkčnosť a prevádzky schopnosť technických a sanitných inštalácií nie je možné posúdiť. Rodinný dom je prízemný, bez podpivničenia s obytným podkrovím. Základy sú kamenné bez izolácie, obvodové steny murované z tehál s vonkajšou vápennou hladkou farebnou omietkou, krov je drevený hambálkový so strešným vikierom, krytina lepenkový šindeľ, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Štítové steny sú murované, pozdĺžne a skosené steny drevenej konštrukcie s tepelnou izoláciou strop drevený trámový s rovným podhľadom. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie, zemného plynu a elektrorozvod. V rokoch 2002 – 2004 bola na dome zrealizovaná kompletná rekonštrukcia s vytvorením obytného podkrovia čomu zodpovedá aj stavebno-technická a materiálová charakteristika stavby. V dome sa nachádza prízemie s obytnou halou, jednou izbou a príslušenstvom – chodba so schodišťom, kuchyňa bez vybavenia, komora, kotolňa bez kotla ÚK a bez zdroja teplej vody, kúpeľňa a WC v spoločnej miestnosti. V podkroví sú dve izby, chodba od schodišťa, kúpeľňa s WC a loggia. Podlahy v izbe a v spálni sú laminátové parkety, v kotolni cementový poter, v chodbe, obytnej hale s kuchyňou a kúpeľni s WC je keramická dlažba. Okná sú drevené zdvojené so žalúziami, vnútorné dvere dyhované. V podlaží je rozvod teplej a studenej vody, vykurovanie je ústredné teplovodné podlahové kotol ÚK demontovaný, elektroinštalácia svetelná aj motorická. Kuchynské vybavenie demontované, v kúpeľni je rohová plastová vaňa, umývadlo a splachovací záchod. Keramický obklad je v kuchyni, v kúpeľni a obklad vane. V podkroví sú vnútorné omietky vápenné hladké v chodbe obklad drevom, elektroinštalácia je svetelná. Podlahy v izbách sú textilné, v chodbe a kúpeľni keramická dlažba, okná vo vikieroch drevené zdvojené, dvere dyhované kúrenie ústredné podlahové.
V miestnosti kúpeľne je sprchová vanička bez bočných stienok , umývadlo a misa WC v spoločnej miestnosti a keramický obklad.

Garáž
Jedná sa o prízemnú stavbu z časti zapustenú do svahu, situovanú za rodinným domom, je predsadená pred oporným múrom , má betónový základ bez podmurovky, obvodový plášť je z monolitu a z lomového kameňa, vnútorné omietky hladké, vonkajšia úprava špárovaný lomový kameň. Strop železobetónový s rovným podhľadom, ktorý je proti vode izolovaný lepenkou. Podlahy hrubé betónové a hlinené, vráta drevené otváravé, dvere plné hladké, okno jednoduché oceľové. Elektroinštalácia svetelná a motorická.

Zastrešená terasa pred vchodom do RD
Jedná sa o atypický prístrešok nad terasou pred vstupom do rodinného domu. Má betónový základ s vyvýšenou časťou (lomový kameň) so stupňami slúžiacimi na vstup do rodinného domu. Povrch terasy je z keramickej dlažby kladenej do malty. Nosný systém je zo zvislých drevených stĺpov ukotvených v pätkách , strieška pultová a krytina z asfalt, šindľov. Do výšky cca 90 cm nad podlahou je drevené zábradlie, podhľad je upravený drevoobkladom z tatranského profilu, drevené časti sú ošetrené náterom, pruhy ošetrené lazúrou. Terasa bola postavená v roku 2004.

Oplotenie pozemku
Jedná sa o oplotenie z juhozápadnej strany RD , ktoré pozostáva z betónového základu, podmurovky so stĺpmi z lomového kameňa na výšku cca 1,7 m. Výplň tvoria zvislé drevené latky na výšku 0,9 m. Vstup je riešený drevenými vrátami s vrátkami.

Vonkajšie úpravy:
Prípojka vody, parc. č. 2723/2, k.ú. Rožňava
Vodomerná šachta, parc. č. 2723/2, k.ú. Rožňava
Prípojka kanalizácie, parc. č. 2723/2, k.ú. Rožňava
Prípojka plynu, parc. č. 2723/2, k.ú. Rožňava
Prípojka NN, parc. č. 2723/2, k.ú. Rožňava
Oporný múr, parc. č. 2660, 2662, k.ú. Rožňava
Oporný múr, parc. č. 2723/2, k.ú. Rožňava
Vonkajšie schody, parc. č. 2723/2, k.ú. Rožňava
Pivnica vo svahu, parc .č. 2663, k.ú. Rožňava

Pozemok „1“
… sú pozemky parc. č. 2660, 2663 vedené ako záhrada v k.ú. Rožňava. Nachádzajú sa v obytnej zóne a na okraji mesta Rožňava s možnosťou pripojenia na elektrinu, vodovod , kanalizáciu a zemný plyn. Pozemky sú v ostro svahovitom teréne s orientáciou svahu na juh, juhovýchod s dobrým výhľadom na mesto.

Pozemok „2“
…. je pozemok parc. č. 2661, 2662, 2723/2, 2728 vedený ako zastavané plochy a nádvoria, v kat. území Rožňava. Pozemok parc. č. 2728 je zastavaný rodinným domom súp. č. 110. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, v lokalite rodinných domov nižšieho a bežného štandardu. prístup k pozemku je po čiastočne spevnenej ceste. Napojenie je možné na verejné rozvody vody, plynu, kanalizácie a elektrickej energie..

Analýza polohy nehnuteľnosti: Rodinný dom súp.č. 110 sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Rožňava lokalita a ulica Rožňava Baňa s rodinnými domami stavanými po roku 1900 na severozápadnom okraji mesta a pod lesom o od zastavaného územia mesta oddelená železničnou koľajou a št. cestou II. tr. Dobšiná – Plešivec , počet obyvateľov mesta cca 18,8 tis., vo vzdialenosti cca 1000-1200 m od stredu mesta a jeho obchodnej zóny. Rodinný dom je súčasťou radovej zástavby bývalej banskej kolónie , prístupný po miestnej spevnenej komunikácii s napojením na verejné rozvody elektriny, vodovodu, kanalizácie a zemného plynu . Obchody a nákupné centrá pre nákup bežných denných potrieb, školy a úrady sú vo vzdialenosti nad 1000 m od domu. V centre mesta je stanica SAD pre lokálnu aj diaľkovú dopravu, v meste premáva aj hromadná mestská doprava. Na južnom okraji mesta je železničná stanica trasy Košice – Moldava n. Bodvou . – Lučenec – Zvolen.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
24 700,00 €
Najnižšie podanie:
20 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
5 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1612212
Termín prvej obhliadky:
17.12.2018 - 14:30
Termín druhej obhliadky:
21.12.2018 - 14:30
Miesto konania dražby:
Salónik na prízemí, Hotel KRAS, Šafárikova 52, 048 01 Rožňava
Termín konania dražby:
02.01.2019 - 14:30
Katastrálna územie:
Obec: Rožňava, Okres: Rožňava, Kraj: Košický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu