Rodinný dom Ružomberok

48 400
Rodinný dom Ružomberok

Popis

Rodinný dom s.č. 8275/93 k.ú. Ružomberok

Jedná sa o samostatné stojací RD s.č. 8275 na parc.č. 10390/1 nachádzajúci sa v zastavanom území obce Ružomberok, kat. územie Ružomberok, mestská časť Černova, umiestnený pri miestnej komunikácií v okrajovej časti obce na svahovitom pozemku – severný svah 5 – 25%.

RD je zrealizovaný ako jednopodlažný bez obytného podkrovia s podpivničením pod prednou časťou RD so samostatným vstupom z vonkajšej časti dvora. Na základe zistenia pri obhliadke od vlastníka nehnuteľnosti bol začiatok užívania RD v roku 1935. V roku 1993 bola k RD pribudovaná prístavba zádveria a zároveň bola zrealizovaná celková rekonštrukcia interieru RD (rozvody ELI, vodovodu , kanalizácie, povrchové úpravy stien a stropov, kúpelňa s WC, kuchyňa) a v roku 2013 boli na RD vymenené okná a povrchy podláh. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, na verejný rozvod zemného plynu, na verejný vodovod a do verejnej kanalizácie.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Dispozičné riešenie 1.nadzemného podlažia a suterénu RD je v súlade s pôdorysným náčrtom suterénu a 1.NP RD. Do 1.NP RD je vstup z bočnej južnej strany dvora cez predložené schody. V 1.nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú tieto miestnosti: zádverie, kúpeľňa s WC, kuchyňa a 2 x izba. V suteréne RD sa nachádzajú tieto miestnosti: čierna kuchyňa, využívaná v čase obhliadky ako sklad a technická miestnosť.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD :
Základy RD sú betónové prekladané kameňom bez izolácie proti vode. Obvodové murivo suterénu je murované z kameňa, murivo 1.nadzemného podlažia RD je murované zo zmiešaného muriva ( z nepálených a pálených tehál) hr. do 48 cm. Priečky v RD tehlové z pálenej tehly. Vnútorné omietky vápenné štukové. Vonkajšie povrchové úpravy fasády sú z vápennocementovej štukovej omietky so vzorom na čelnej stene s povrchovou úpravou fasádnym náterom. Okná na RD sú plastové EURO s izolačným dvojsklom doplnené kovovými žalúziami vymenené v roku 2013. Strop nad suterénom je z monolitického železobetónu, strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom zo štukovej omietky. Vykurovanie RD je riešené ako ústredné s kovovými rozvodmi, panelovými plechovými radiátormi zn. Korad v prízemí RD. Zdrojom tepla je závesný plynový turbo kotol, ktorý je umiestnený v technickej miestnosti v suteréne RD. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým ohrievačom TÚV, ktorý je súčasťou plynového kotla umiestneného v suteréne RD. Rozvod vody v RD je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového pozinkovaného potrubia. ELI v 1. NP RD je riešená rozvodmi 220 a 380 V v suteréne a rozvodmi 220V v prízemí RD s el. ističovým rozvádzačom umiestneným v technickej miestnosti v suteréne RD. Strecha na RD je sedlová s valbou do ulice na hambalkovom krove pokrytou krytinou z AZC šablón na latovaní. Klampiarske konštrukcie pozinkované žľaby a zvody vymenené v roku 1993, parapety pozinkované poplastované vymenené súčasne s výmenou okien v roku 2013.

V 1.NP RD sa nachádza kúpeľňa s WC rekonštruovaná v roku 1993 vybavená umývadlom, plastovou vaňou a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky 1,5 m a podlaha v kúpeľni z keramickej dlažby. Interiérové dvere v 1.NP RD drevené rámové plné a presklené do kovových zárubní. Vchodové dvere do RD drevené rámové s presklením. Podlahy obytných miestnosti v 1.NP RD plávajúce laminátové vymenené v roku 2013 na cementový poter a podlahy príslušenstva v RD z keramickej dlažby. Kuchyňa v 1.NP bola ku dňu znaleckého ohodnotenia rekonštruovaná v roku 1993 zrealizovaná s kuchynskou linkou na báze dreva, kuchynským sporákom s el. keramickou varnou doskou a el. horkovzdušnou rúrou bez digestora, nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Stena za kuchynskou linkou s povrchovou úpravou z keramického obkladu, podlaha v kuchyni plávajúca laminátová. Plynofikácia a rozvod plynu v RD bol zrealizovaný v roku 1993 do kotolne v suteréne RD. Stavebno-technický stav RD bol v čase obhliadky na priemernej úrovni s pravidelne vykonávanou údržbou.

Altánok
Drobná stavba – altánok je vybudovaná v rade za drevárňou a skladom v juhovýchodnej časti dvora na p.č. 369/2 vybudovaná na základe zistenia pri obhliadke v roku 2018. Jedná sa o jednu miestnosť – altánok so záhradným krbom s otvoreným ohniskom prístupný z vonkajšej časti dvora. Základy – bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi altánku. Zvislé nosné konštrukcie – iba stĺpiky (drevené), jedna stena s výplňou. Strecha – krov – hambálkové; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov – napustenie impregnáciou. Úpravy vnútorných povrchov – napustenie impregnáciou. Podlahy – zámková dlažba. Vnútorné rozvody elektroinštalácie len svetelná – poistky. Konštrukcie naviac – Záhradný krb. Technický stav drobnej stavby je na dobrej úrovni zodpovedajúci jej veku. Pri ohodnotení uvažuje znalec so životnosťou drobnej stavby – altánku odborným odhadom na 50 rokov.

Sklad (dreváreň)
Drobná stavba – sklad a dreváreň je zrealizovaná za RD z juhovýchodnej strany na p.č. 10390/2 vybudovaná na základe zistenia pri obhliadke v roku 1993. Jedná sa o dve miestnosti, sklad a dreváreň prístupné samostatne z vonkajšej časti dvora. Základy – betónové, podmurovka betónová. Zvislé nosné konštrukcie – drevené stĺpikové jednostranne obité s dreveným plášťom. Strecha – krov – pultové; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná. Úpravy vonkajších povrchov – napustenie impregnáciou. Výplne otvorov – dvere – rámové s výplňou. Podlahy – cementový poter. Vnútorné rozvody elektroinštalácie len svetelná + poistky. Technický stav drobnej stavby je na priemernej úrovni zodpovedajúci jej veku pri bežnej údržbe. Pri ohodnotení uvažuje znalec so životnosťou drobnej stavby odborným odhadom na 50 rokov.

Stodola
Drobná stavba – stodola je vybudovaná v zadnej časti parcely č. 10390/2. Jedná sa o jednu miestnosť prístupnú cez dvere drevené zvlakové. Základy – bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi stodoly. Zvislé nosné konštrukcie – drevené stĺpikové jednostranne obité s dreveným plášťom. Strecha – krov – sedlové, krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná. Dvere – drevené zvlakové. Technický stav drobnej stavby je na priemernej úrovni zodpovedajúci jej veku pri bežnej údržbe. Znalec uvažuje so životnosťou drobnej stavby – stodoly odborným odhadom na 55 rokov.

Plot predný od ulice
Oplotenie predzáhradky pred RD z prednej severozápadnej strany od miestnej komunikácie s výplňou z drevných opracovaných dosák s povrchovou úpravou na kovových zvlakoch, kovových stĺpikoch, betónovej podmurovke a na betónovom základe. Životnosť oplotenia pri ohodnotení uvažuje znalec odborným odhadom na 50 rokov. Výška výplne 1,0 m, dĺžka oplotenia 7,6 m. Na základe zistenia znalcom pri obhliadke bol plot vybudovaný v roku 1993.

NN prípojka
NN prípojka káblová vzdušná z verejnej siete od miestnej komunikácie zo severozápadnej strany do RD vybudovaná v roku 1975 v dĺžke 11 m.

Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka z RD do verejnej kanalizácie vybudovaná z PVC potrubia v roku 1993 .
Dĺžka kanalizačnej prípojky na základe zistenia pri obhliadke 6 m.

Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka z verejného vodovodu do RD z oceľového potrubia v dĺžke 6,5 m vybudovaná na základe zistenia pri obhliadke v roku 1993 .

Plynová prípojka
Plynová prípojka z verejnej siete od miestnej komunikácie zo severozápadnej strany do RD vybudovaná v roku 1993 v dĺžke 7,50 m.

Chodník pred vstupom do RD
Chodník pred vstupom do RD v dvore z juhozápadnej strany na ohodnocovanom pozemku p. č. 10390/2 v prednej časti dvora vybudovaný v roku 1993 súčasne s prístavbou zádveria RD. Pri ohodnotení znalec uvažoval so životnosťou chodníka odborným odhadom na 50 rokov.

Predložené schody
Predložené schody pred vchodom do suterénu a 1.NP RD vybudované z monolitického betónu betónované na terén v roku 1993. Životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.

Spevnená plocha dvora
Spevnená plocha prednej časti dvora na parcele č. 10390/2 vybudovaná v roku 1993 súčasne s prístavbou zádveria RD. Spevnená plocha bola vybudované zo zámkovej dlažby kladenej do štrkového lôžka o celkovej výmere 30,72 m2. Pri ohodnotení znalec uvažuje so životnosťou spevnenej plochy odborným odhadom na 50 rokov.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
48 400,00 €
Najnižšie podanie:
48 400,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Ružomberok, Okres: Ružomberok, Kraj: Žilinský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu