Rodinný dom Salka

21 500
Rodinný dom Salka

Popis

Rodinný dom, súp. č. 223, parc. č. 17/1 k.ú. Salka

Rodinný dom súp. č. 223 je postavený na pozemku parc. č. 17/1 k. ú. Salka, v zastavanom území obce Salka, okres Nové Zámky. Stavba bola daná do užívania Rozhodnutím o povolení užívať stavbu č. Výst.: 1712/76 zo dňa 07.04.1976, vydaným Odborom výstavby Okresného národného výboru v Nových Zámkoch. Stavba je riešená ako dvojpodlažný, nepodpivničený rodinný dom s plochou strechou. Rodinný dom je vo vzťahu k obchodnému a spoločenskému centru obce na vedľajšej ulici, súbežnej s hlavnou. Dom leží na okraji obce, v zástavbe rodinných domov, s dochádzkovou vzdialenosťou do centra cca 500 m. Pozemky majú možnosť pripojenia sa na obecný vodovod a rozvod elektrickej energie. Rozvod zemného plynu a kanalizácia v obci zatiaľ nie sú vybudované.


>Dispozičné riešenie:
Na prízemí je obývacia izba a izba vytvorená z bývalej garáže a kotolne. Ďalej je na prízemí kuchyňa, kúpeľňa, chodba, predsieň a schodisko na poschodie. Na poschodí sú štyri izby, šatník, kúpeľňa, chodba, schodisko na prízemie a loggia.

Stavebno – technické riešenie:
Základy sú betónové pásy do nezámrznej hĺbky s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované pórobetónu v skladobnej hrúbke 40 cm. Deliace konštrukcie sú murované. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, sú s rovným podhľadom keramické. Schodisko je betónové, jednoramenné s povrchom z cementového poteru. Strecha je plochá strecha, jednoplášťová s tepelnou izoláciou, krytina z asfaltových natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, len žľaby a zvody. Úpravy vonkajších povrchov, fasádne omietky sú vápenno-cementové hrubé. Úpravy vnútorných povrchov, vnútorné omietky sú vápenné štukové. Vnútorné obklady -1. NP – prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m výšky, samostatnej sprchy, v priestore kuchynskej linky. Výplne otvorov, dvere – 1. NP, 2. NP – hladké plné alebo zasklené; okná – 1. NP, 2. NP – dvojité drevené s doskovým ostením a dvojvrstvovým zasklením. Podlahy – podlahy obytných miestností -1. NP, 2. NP – veľkoplošné parkety (laminátové), v časti 2. NP nie sú vyhotovené. Dlažby a podlahy ostatných miestností -1. NP, 2. NP – prevažne keramické dlažby, dlažba v kúpeľni na 2. NP je poškodená. Vybavenie kuchyne: el. šporák, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. V kúpeľni na prízemí je sprchovací kút, keramické umývadlo, WC misa s nádržkou kombi. Na prízemí je krb s vyhrievacou vložkou. Vykurovanie – ústredné vykurovanie -1. NP, 2. NP – teplovodné, oceľové radiátory. Radiátory na poschodí sú čiastočne demontované. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody je zásobníkový ohrievač elektrický, umiestnený je v kúpeľni na poschodí. Vnútorné rozvody kanalizácie plastovým potrubím. Vnútorné rozvody elektroinštalácie sú s automatickým istením. Rodinný dom má poškodené omietky na poschodí, demontované radiátory, nedokončené podlahové krytiny, nedokončené nášľapné vrstvy na schodiskových stupňoch, poškodená je vonkajšia omietka a pod. Z uvedených dôvodov hodnotil znalec rodinný dom ako poškodenú stavbu. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 100 rokov.


PRÍSLUŠENSTVO rodinného domu, súp. č. 223, parc. č. 17/1 k.ú. Salka tvoria:

>Hospodárska budova, parc. č. 17/1, kat. ú. Salka
Hospodárska budova je umiestnená na okraji pozemku parc. č. 17/1 k.ú. Salka, za rodinným domom. Podľa získaných informácií bola hospodárska budova daná do užívania v roku 1950. Hospodárska budova je jednoduchý, čiastočne podpivničený objekt, ktorý tvorí na prízemí iba jedna miestnosť. Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie podzemného podlažia sú betónové, monolitické bez tepelnej izolácie. Nosná konštrukcia je murovaná z nepáleného materiálu hrúbky 50 cm. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy suterénu sú železobetónové, nad prízemím sú trámčekové bez podhľadu. Schodisko do suterénu je kovové. Krov je drevenej, hambálkovej konštrukcie, krytina strechy na krove je z pálenej obyčajnej jednodrážkovej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hrubá omietka. Podlaha je hrubá betónová. Elektroinštalácia je len svetelná, poistky. Objekt je v zanedbanom stavebnotechnickom stave, základnú životnosť stanovil znalec na 80 rokov.


– Uličný plot, parc. č. 17/1, kat. ú. Salka

>Plot pred rodinným domom je celkovej dĺžky 20,0 m. Založený je na základoch z monolitického betónu v priemernej hĺbke 0,5 m. Podmurovka vysoká 0,5 m je rovnako z monolitického betónu. Do podmurovky sú osadené oceľové stĺpy medzi ktorými sú plotové dielce s výplňou z oceľovej tyčoviny. V plote sú umiestnené pred garážou vráta dĺžky 3,0 m, pred dvorom vráta dĺžky 4,0 m a dvakrát vrátka dĺžky 1,0 m. Výplň vrát a vrátok je zhodná s výplňou plotu. Plot bol zrealizovaný v roku 1980 a životnosť plotu znalec stanovil na 50 rokov.

– Bočný plot, parc. č. 17/1, 17/2, kat. ú. Salka

>Plot pozdĺž pozemku a vzadu má celkovú dĺžku 76,0 m a zrealizovaný je ako strojové pletivo vysoké 1,7 m, uchytené na oceľové stĺpy. Stĺpy sú osadené do betónových základových pätiek, bez podmurovky. Plot bol zhotovený v roku 1980 a jeho životnosť znalec stanovil na 50 rokov.

Studňa, parc. č. 17/1, kat. ú. Salka

>Studňa je kopaná, hlboká 6,0 m, pažená železobetónovými skružami s priemerom 100 cm. Využíva sa ako zdroj vody na polievanie záhrady. V súčasnosti je v nej osadené elektrické čerpadlo. Studňa bola zhotovená v roku 1973, životnosť znalec odhadol na 100 rokov.

– Spevnené plochy, parc. č. 17/1, kat. ú. Salka

>Spevnené plochy sú vybudované z monolitického prostého betónu priemernej hrúbky 10 cm. Jedná sa o odkvapové chodníky okolo domu, chodník od vrátok k domu, plocha pred garážou a chodník pred hospodárskou budovou. Spevnené plochy boli vybudované v roku 1976, životnosť 50 rokov.

– Prípojka vody, parc. č. 17/1, kat. ú. Salka

>Prípojka pitnej vody z obecného vodovodu bola zrealizovaná cez navŕtavací pás plastovým potrubím uloženým v ryhe, v smere do vodomernej šachty a rodinného domu. Prípojka má dĺžku 25,0 m. Zhotovená bola v roku 1997, životnosť znalec odhadol na 50 rokov.

– Vodomerná šachta, parc. č. 17/1, kat. ú. Salka

>Vodomerná šachta bola zrealizovaná ako monolitická železobetónová konštrukcia s podlahou zo štrku. Vstupný otvor je s oceľovým poklopom. Zhotovená bola v roku 1997, životnosť znalec odhadol na 50 rokov.

– Kanalizačná prípojka, parc. č. 17/1, kat. ú. Salka

>Prípojka kanalizácie v dĺžke 9,0 m bola vybudovaná na odvod splaškových vôd z domu do vlastnej žumpy. Betónové potrubie s priemerom 110 mm v ryhe so sklonom 3% na pieskovom lôžku. Zhotovená bola spolu s rodinným domom v roku 1976, životnosť znalec odhadol na 50 rokov.
– Žumpa, parc. č. 17/1, kat. ú. Salka
Žumpa bola zrealizovaná ako izolovaná monolitická železobetónová konštrukcia s obstavaným objemom 13,2 m3 a rozmermi (š*d*h) 2,0m*3,0m*2,2m. Žumpa bola zhotovená v roku 1976, životnosť znalec odhadol na 50 rokov.
– Prípojka NN, parc. č. 17/1, kat. ú. Salka
Rodinný dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie vzdušnou prípojkou. Zhotovená bola v roku 1976, životnosť znalec odhadol na 50 rokov.
– Záhradné jazierko, parc. č. 17/1, kat. ú. Salka
Záhradné jazierko má približne tvar elipsy a je vytvorené fóliou na teréne, skombinované so skalkou. Zrealizované bolo v roku 2011, životnosť znalec odhadol na 20 rokov.


>Analýza polohy nehnuteľností: Obec Salka so svojimi cca 1.050 obyvateľmi leží severne od Štúrova, na štátnej ceste II. tr. č. 564, ktorá je dopravnou trasou zo Štúrova do Levíc a Tlmáč a tiež pre smer do Šiah a Krupiny. Najbližšími mestami v okolí je Štúrovo (11 km), Želiezovce (25 km), Šahy (33 km), Levice (51 km), Nové Zámky (61 km) a Krupina (72 km). Priamo v Salke je hraničný prechod cez Ipeľ do Maďarska. Administratívne je obec zaradená do okresu Nové Zámky a Nitrianskeho kraja. V obci sídli obecný úrad, je v nej zriadená škola, škôlka, kultúrny dom, športový areál a základná sieť obchodov a služieb. Salka je zároveň spádovou obcou pre okolité dediny. Dopravné spojenie s obcou zabezpečujú prímestské autobusové linky. Obyvatelia obce sa zaoberajú prevažne poľnohospodárskou výrobou, drobným podnikaním alebo dochádzajú za prácou do okolitých miest, najmä do Štúrova, Šiah a Levíc, ale aj do Ostrihomu v Maďarsku. Evidovaná miera nezamestnanosti je podľa štatistických údajov ÚPSVaR v okrese Nové Zámky do 5% (október 2018 – 3,06%).

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
21 500,00 €
Najnižšie podanie:
21 500,00 €
Dražobná zábezpeka:
5 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1605243
Termín prvej obhliadky:
18.01.2019 - 10:00
Termín druhej obhliadky:
25.01.2019 - 10:00
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Termín konania dražby:
04.02.2019 - 10:00
Katastrálna územie:
Obec: Salka, Okres: Nové Zámky, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu