Rodinný dom Šaštín-Stráže

18 300
Rodinný dom Šaštín-Stráže

Popis

Rodinný dom, s.č. 1070, p.č. 869, k.ú. Šaštín

Rodinný dom súp. č. 1070, je postavený pozemku parc. č. 869 v k.ú. Šaštín, obec Šaštín – Stráže, okres Senica. Dom sa nachádza v blízkosti centra mesta. Osadený je na rovinatom pozemku. Prístupný je po verejnej spevnenej komunikácii. Napojenie je na miestne rozvody elektrickej energie, vody, plynu, kanalizácie. Dom je samostatne stojaci, s jednou bytovou jednotkou. Rodinný dom je obdĺžnikového pôdorysu, prízemný, zastrešený je sedlovou strechou. Za rodinným domom je pristavená hospodárska budova. Doklady o veku stavby sa nezachovali. Stavebnotechnické riešenie, použité stavebné materiály a opotrebenie domu zodpovedá roku výstavby, ktorý je uvedený v predloženom znaleckom posudku č. 17/2015, t.j. rok 1930. V roku 2005 bol rodinný dom rekonštruovaný, pričom časť hospodárskej budovy za rodinným domom bola zobytnená a prerobená na izbu.

Dispozičné riešenie:
V rodinnom dome sa nachádzajú 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa, komora, chodba.

Stavebnotechnický popis:
Základy sú betónové pásové pod nosnými stenami. Obvodové murivo a priečky sú tehlové, stropy sú drevené trámové s podhľadom zo sadrokartónu. Krov sedlovej strechy je drevený, krytina je z pálenej jednodrážkovej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy nie sú vyhotovené. Vnútorné i vonkajšie omietky sú hladké, fasáda z ulice je zateplená. Okná z ulice sú plastové s vonkajšími plastovými roletami, dvorné okná sú pôvodné drevené dvojité. V kúpeľni a kuchyni v priestore kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Dvere sú dyhované čiastočne presklené a hladké plné. Podlahy v izbách sú plávajúce laminátové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné, radiátory panelové, kotol plynový s ohrevom vody. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod vody je studenej a teplej. V rodinnom dome je inštalácia zemného plynu. Kanalizácia je z kuchyne, kúpeľne a WC do mestskej kanalizácie. Kuchynská linka nie je osadená, v kuchyni sa nachádza plynový šporák. V kúpeľni je osadená smaltovaná vaňa a umývadlo. Batéria vaňová je obyčajná, umývadlová je páková. Elektrický rozvádzač je s ističmi. V obývacej izbe je piecka na tuhé palivo, ktorou je v súčasnosti dom vykurovaný. Stavebnotechnický stav rodinného domu nie je dobrý. V izbách je poškodená omietka a plesne z dôvodu zavlhnutia obvodového muriva, strešná krytina je pôvodná po životnosti, vonkajšia omietka je poškodená, zateplenie fasády z uličnej strany nie je opatrené finálnou vrstvou omietky.

Hospodárska budova, parc. č. 869, k.ú. Šaštín
Hospodárska budova bola sa nachádza za rodinným domom, bola postavená súčasne s rodinným domom, alebo krátko po ňom. Je murovaná z tehál na betónových základoch, strop je drevený trámový s podhľadom, krov je hambálkový so škridlovou krytinou. Vnútorné omietky sú opadané, vonkajšia je hladká, poškodená. Podlaha je dosková, okná sú jednoduché oceľové, vráta zvlakové. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt je v zlom stavebnotechnickom stave, vyžaduje celkovú opravu.

Uličné oplotenie: Z uličnej strany je pozemok oddelený plotovými vrátami a vrátkami, ktoré sú z ozdobných oceľových profilov, osadené sú na murovaných stĺpikoch. Jedná sa oplotenie vybudované pravdepodobne súčasne s rodinným domom, t.j. v roku 1935.

Prípojka vody: Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z oceľových rúr. Vedená je do kuchyne, kde je umiestnený vodomer. Prípojka bola vybudovaná pravdepodobne v roku 1970.

Prípojka kanalizácie : Rodinný dom je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie kanalizačnou prípojkou z plastových rúr. Prípojka vybudovaná v roku 2007.

Prípojka NN : RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť vzdušnou prípojkou NN. Prípojka bola vybudovaná v roku 1970.

Prípojka plynu: Plynová prípojka z oceľových rúr je vedená na fasádu rodinného domu a odtiaľ ku kotlu ÚK. Prípojka bola vybudovaná v roku 2005.

Analýza polohy nehnuteľností:
Rodinný dom sa nachádza v okrese Senica, obci Šaštín – Stráže, k.ú. Šaštín, v blízkosti centra. V okolí sa nachádzajú rodinné domy bežného a nižšieho štandardu. V bezprostrednej blízkosti je synagóga. V obci je základná infraštruktúra – obecný úrad, základné školstvo, sieť obchodov a služieb obyvateľstvu. Doprava je zabezpečená autobusovou a železničnou dopravou. Hustota obyvateľstva je v danom mieste priemerná. Mesto má približne 5 tis. Obyvateľov. Prístup k objektu je po verejnej komunikácii. Rodinný dom je postavený na rovinatom teréne. V obci je možnosť napojenia na verejný vodovod, plynovod, elektro rozvod. Nehnuteľnosť je v stavebno-technickom stave zodpovedajúcom veku.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
24 400,00 €
Najnižšie podanie:
18 300,00 €
Dražobná zábezpeka:
3 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1612206
Termín prvej obhliadky:
11.12.2018 - 09:00
Termín druhej obhliadky:
20.12.2018 - 09:00
Miesto konania dražby:
Dražobná miestnosť č.518, na 4. poschodí, v budove Business Center Bratislava, a.s., Mlynské Nivy 4959/48, 821 09 Bratislava
Termín konania dražby:
27.12.2018 - 10:00
Katastrálna územie:
Obec: Šaštín-Stráže, Okres: Senica, Kraj: Trnavský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu