Rodinný dom Stará Bystrica

103 000
Rodinný dom Stará Bystrica

Popis

Rodinný dom, s.č. 651, p.č. 189, k.ú. Stará Bystrica

Rodinný dom súp. č. 651 je postavený pozemku parc. č. 189 v k.ú. Stará Bystrica, obec Stará Bystrica, okres Čadca. Pôvodná stavba rodinného domu bola postavená v roku 1949, prístavba zadnej izby a verandy bola realizovaná v roku 1977 a prístavba kuchyne s izbou a podkrovia je z roku 1999. Doklady o veku stavby predložené neboli okrem stavebného povolenia na prístavbu a nadstavbu rodinného domu z roku 1998, ktoré je súčasťou príloh k predloženému znaleckému posudku. Prístavbou a nadstavbou rodinného domu vznikli dve samostatné bytové jednotky.

Rodinný dom leží na rovinatom pozemku takmer obdĺžnikového tvaru. Prístup k nehnuteľnostiam je z verejnej komunikácie. Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci rodinný dom s dobrým dispozičným riešením, vlastným dvorom a predzáhradkou. Štandard rodinného domu je bežný. Údržba vykonávaná na nehnuteľnostiach je bežná, potrebné sú opravy. Orientácia hlavných miestností k svetovým stranám je prevažne JZ-JV. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod elektriny, vodovod a plynovod, kanalizácia je riešená do žumpy. Podľa názoru znalca sa jedná o dobrú nehnuteľnosť.

Dispozičné riešenie :
V pôvodnej, prednej, časti rodinného domu sa nachádza bytová jednotka pozostávajúca z dvoch izieb, kuchyne, špajze, kúpeľne, WC, chodby a verandy. Pôvodná časť RD je čiastočne podpivničená. V zadnej časti rodinného domu sa nachádza druhá samostatná bytová jednotka, ktorá pozostáva z dvoch izieb na prízemí, kuchyne, chodby, kúpeľne, WC, špajze a schodiskového priestoru. V podkroví sú dve izby, hala, kúpeľňa s WC a schodiskový priestor.

Stavebnotechnický popis:
Základy sú betónové pásové pod nosnými stenami s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Na prízemí sú zjavné mapy na stenách po zavlhnutí v dôsledku porušenej hydroizolácie a vysokej hladiny podzemnej vody. Obvodové murivo a priečky sú murované, stropná konštrukcie v pôvodnej časti je drevená trámová s rovným podhľadom, v pristavenej časti je monolitický železobetónový strop. Krov sedlovej strechy je drevený, krytina je z pozinkovaného plechu, značne skorodovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu – žľaby a zvody. Vonkajšie omietky sú tenkovrstvové, silikátové, na kontaktnom zatepľovacom systéme. Zo zadnej strany domu nie je vyhotovená finálna farebná vrstva omietky. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, opatrené maľbou. V kúpeľniach, vo WC a v kuchyniach v priestore kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Okná sú drevené dvojité. Dvere sú rôzne, prevažne dyhované, osadené do oceľových zárubní. Podlahy v izbách, v hale, v kuchyni v prístavbe tvoria veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba a lino. Rodinný dom je vykurovaný kotlom na tuhé palivo, vykurovacie telesá sú v pôvodnej časti domu oceľové rebrové radiátory, v prístavbe sú oceľové panelové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná, automatické istenie. Rozvod vody je studenej a teplej, armatúry sú pákové a obyčajné. Kanalizácia je z kuchyne, kúpeľne a WC do izolovanej žumpy. Kuchyne sú vybavené kuchynskými linkami, plynovými šporákmi, v prístavbe je digestor s zabudovaná umývačka riadu. V kúpeľni v pôvodnej časti je osadená oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. WC je kombi v samostatnej miestnosti. V zadnej časti domu je kúpeľňa na prízemí s osadenou plastovou vaňou a keramickým umývadlom, samostatné WC. V podkroví je v kúpeľni plastová vaňa a keramické umývadlo, WC kombi. Vodovodné batérie sú pákové. Elektrický rozvádzač je s ističmi. Rodinný dom vyžaduje vykonanie opráv, najmä poškodenej hydroizolácie základov, skorodovanej a zatekajúcej strešnej krytiny. Vzhľadom na súčasný stavebnotechnický stav rodinného domu a čiastočnú rekonštrukciu stanovil znalec základnú životnosť na 120 rokov.

Uličné oplotenie, p.č. 189, k.ú. Stará Bystrica
Z uličnej strany je pozemok oddelený plotom založenom na betónových pätkách pod oceľovými stĺpikmi. V oplotení sú osadené vráta a vrátka z oceľových profilov. Oplotenie bolo vybudované približne v roku 1960. Základnú životnosť stanovil znalec na 70 rokov.

Prípojka vody, p.č. 189, k.ú. Stará Bystrica
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná približne v roku 1970. Základnú životnosť stanovil znalec na 60 rokov.

Vodomerná šachta, p.č. 189, k.ú. Stará Bystrica
Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu včítane vybavenia. Vybudovaná bola v roku 1970. Základnú životnosť stanovil znalec na 60 rokov.

Prípojka kanalizácie, 189, k.ú. Stará Bystrica
Jedná sa o kanalizačnú prípojku od rodinného domu do žumpy. Prípojka bola vybudovaná v roku 1970. Základnú životnosť stanovil znalec na 60 rokov.

Prípojka NN, 189, k.ú. Stará Bystrica
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť zemnou prípojkou NN. Prípojka bola vybudovaná v roku 1999, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Žumpa, 189, k.ú. Stará Bystrica
Rodinný dom je odkanalizovaný do izolovanej betónovej žumpy s oceľovým poklopom. Prípojka bola vybudovaná v roku 1970. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka plynu, 189, k.ú. Stará Bystrica
Rodinný dom je napojený na verejné rozvody plynu prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1999. Základnú životnosť stanovil na 50 rokov.

Terasa, 189, k.ú. Stará Bystrica
Za rodinným domom sa nachádza terasa prístupná z obývacej izby v prístavbe. Terasa je s povrchom z keramickej dlažby na podkladovom betóne. Vybudovaná bola v roku 1999, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Vonkajšie schody, 189, k.ú. Stará Bystrica
Vonkajšie schody zabezpečujú prístup do pôvodnej stavby, prístavby rodinného domu a na terasu. Schody sú betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby.

Spevnené plochy, 189, k.ú. Stará Bystrica
Vonkajšie schody zabezpečujú prístup do pôvodnej stavby, prístavby rodinného domu a na terasu. Schody sú betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby.

Analýza polohy nehnuteľností: rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Ide o lokalitu v centre obce na Námestí sv. Floriána s jestvujúcimi staršími rodinnými domami štandardného typu. Dopyt po nehnuteľnostiach je v porovnaní s ponukou v rovnováhe. Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Čadca je podľa štatistických údajov ÚPSVaR do 5%. Obec Stará Bystrica s počtom obyvateľov cca 2700 je vzdialená od okresného mesta Čadca približne 20 km a od mesta Krásna nad Kysucou približne 10 km. Ide o vybranú lokalitu v centre obce na námestí s výbornou dostupnosťou dopravy a občianskej vybavenosti. Zástavka autobusu je vzdialená do 5 minút peši. V obci je občianska vybavenosť: materská škola, základná škola, kostol, kultúrny dom, obecný úrad, sieť obchodov, reštaurácií, atď. Ide o lokalitu s viacerými zaujímavosťami v okolí: centrum obce Stará Bystrica, skanzen vo Vychylovke, Chránená krajinná oblasť Kysuce, vodárenská nádrž Nová Bystrica, cyklotrasa na Oravu, možnosti pešej turistiky, cykloturistiky a lyžovania. Negatívne vplyvy okolia na nehnuteľnosti neboli zistené.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
103 000,00 €
Najnižšie podanie:
103 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
10 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1905143
Termín prvej obhliadky:
03.10.2019 - 13:00
Termín druhej obhliadky:
14.10.2019 - 13:00
Miesto konania dražby:
Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
Termín konania dražby:
22.10.2019 - 13:30
Katastrálna územie:
Obec: Stará Bystrica, Okres: Čadca, Kraj: Žilinský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu