Rodinný dom Stará Bystrica

Pripravujeme
Rodinný dom Stará Bystrica

Popis

Rodinný dom, s.č. 651, p.č. 189, k.ú. Stará Bystrica

Rodinný dom súp. č. 651 je postavený pozemku parc. č. 189 v k.ú. Stará Bystrica, obec Stará Bystrica, okres Čadca. Pôvodná stavba rodinného domu bola postavená v roku 1949, prístavba zadnej izby a verandy bola realizovaná v roku 1977 a prístavba kuchyne s izbou a podkrovia je z roku 1999. Doklady o veku stavby predložené neboli okrem stavebného povolenia na prístavbu a nadstavbu rodinného domu z roku 1998, ktoré je súčasťou príloh k predloženému znaleckému posudku. Prístavbou a nadstavbou rodinného domu vznikli dve samostatné bytové jednotky.

Rodinný dom leží na rovinatom pozemku takmer obdĺžnikového tvaru. Prístup k nehnuteľnostiam je z verejnej komunikácie. Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci rodinný dom s dobrým dispozičným riešením, vlastným dvorom a predzáhradkou. Štandard rodinného domu je bežný. Údržba vykonávaná na nehnuteľnostiach je bežná, potrebné sú opravy. Orientácia hlavných miestností k svetovým stranám je prevažne JZ-JV. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod elektriny, vodovod a plynovod, kanalizácia je riešená do žumpy. Podľa názoru znalca sa jedná o dobrú nehnuteľnosť.

Dispozičné riešenie :
V pôvodnej, prednej, časti rodinného domu sa nachádza bytová jednotka pozostávajúca z dvoch izieb, kuchyne, špajze, kúpeľne, WC, chodby a verandy. Pôvodná časť RD je čiastočne podpivničená. V zadnej časti rodinného domu sa nachádza druhá samostatná bytová jednotka, ktorá pozostáva z dvoch izieb na prízemí, kuchyne, chodby, kúpeľne, WC, špajze a schodiskového priestoru. V podkroví sú dve izby, hala, kúpeľňa s WC a schodiskový priestor.

Stavebnotechnický popis:
Základy sú betónové pásové pod nosnými stenami s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Na prízemí sú zjavné mapy na stenách po zavlhnutí v dôsledku porušenej hydroizolácie a vysokej hladiny podzemnej vody. Obvodové murivo a priečky sú murované, stropná konštrukcie v pôvodnej časti je drevená trámová s rovným podhľadom, v pristavenej časti je monolitický železobetónový strop. Krov sedlovej strechy je drevený, krytina je z pozinkovaného plechu, značne skorodovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu – žľaby a zvody. Vonkajšie omietky sú tenkovrstvové, silikátové, na kontaktnom zatepľovacom systéme. Zo zadnej strany domu nie je vyhotovená finálna farebná vrstva omietky. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, opatrené maľbou. V kúpeľniach, vo WC a v kuchyniach v priestore kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Okná sú drevené dvojité. Dvere sú rôzne, prevažne dyhované, osadené do oceľových zárubní. Podlahy v izbách, v hale, v kuchyni v prístavbe tvoria veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba a lino. Rodinný dom je vykurovaný kotlom na tuhé palivo, vykurovacie telesá sú v pôvodnej časti domu oceľové rebrové radiátory, v prístavbe sú oceľové panelové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná, automatické istenie. Rozvod vody je studenej a teplej, armatúry sú pákové a obyčajné. Kanalizácia je z kuchyne, kúpeľne a WC do izolovanej žumpy. Kuchyne sú vybavené kuchynskými linkami, plynovými šporákmi, v prístavbe je digestor s zabudovaná umývačka riadu. V kúpeľni v pôvodnej časti je osadená oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. WC je kombi v samostatnej miestnosti. V zadnej časti domu je kúpeľňa na prízemí s osadenou plastovou vaňou a keramickým umývadlom, samostatné WC. V podkroví je v kúpeľni plastová vaňa a keramické umývadlo, WC kombi. Vodovodné batérie sú pákové. Elektrický rozvádzač je s ističmi. Rodinný dom vyžaduje vykonanie opráv, najmä poškodenej hydroizolácie základov, skorodovanej a zatekajúcej strešnej krytiny. Vzhľadom na súčasný stavebnotechnický stav rodinného domu a čiastočnú rekonštrukciu stanovil znalec základnú životnosť na 120 rokov.

Uličné oplotenie, p.č. 189, k.ú. Stará Bystrica
Z uličnej strany je pozemok oddelený plotom založenom na betónových pätkách pod oceľovými stĺpikmi. V oplotení sú osadené vráta a vrátka z oceľových profilov. Oplotenie bolo vybudované približne v roku 1960. Základnú životnosť stanovil znalec na 70 rokov.

Prípojka vody, p.č. 189, k.ú. Stará Bystrica
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná približne v roku 1970. Základnú životnosť stanovil znalec na 60 rokov.

Vodomerná šachta, p.č. 189, k.ú. Stará Bystrica
Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu včítane vybavenia. Vybudovaná bola v roku 1970. Základnú životnosť stanovil znalec na 60 rokov.

Prípojka kanalizácie, 189, k.ú. Stará Bystrica
Jedná sa o kanalizačnú prípojku od rodinného domu do žumpy. Prípojka bola vybudovaná v roku 1970. Základnú životnosť stanovil znalec na 60 rokov.

Prípojka NN, 189, k.ú. Stará Bystrica
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť zemnou prípojkou NN. Prípojka bola vybudovaná v roku 1999, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Žumpa, 189, k.ú. Stará Bystrica
Rodinný dom je odkanalizovaný do izolovanej betónovej žumpy s oceľovým poklopom. Prípojka bola vybudovaná v roku 1970. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka plynu, 189, k.ú. Stará Bystrica
Rodinný dom je napojený na verejné rozvody plynu prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1999. Základnú životnosť stanovil na 50 rokov.

Terasa, 189, k.ú. Stará Bystrica
Za rodinným domom sa nachádza terasa prístupná z obývacej izby v prístavbe. Terasa je s povrchom z keramickej dlažby na podkladovom betóne. Vybudovaná bola v roku 1999, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Vonkajšie schody, 189, k.ú. Stará Bystrica
Vonkajšie schody zabezpečujú prístup do pôvodnej stavby, prístavby rodinného domu a na terasu. Schody sú betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby.

Spevnené plochy, 189, k.ú. Stará Bystrica
Vonkajšie schody zabezpečujú prístup do pôvodnej stavby, prístavby rodinného domu a na terasu. Schody sú betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby.

Analýza polohy nehnuteľností: rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Ide o lokalitu v centre obce na Námestí sv. Floriána s jestvujúcimi staršími rodinnými domami štandardného typu. Dopyt po nehnuteľnostiach je v porovnaní s ponukou v rovnováhe. Evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Čadca je podľa štatistických údajov ÚPSVaR do 5%. Obec Stará Bystrica s počtom obyvateľov cca 2700 je vzdialená od okresného mesta Čadca približne 20 km a od mesta Krásna nad Kysucou približne 10 km. Ide o vybranú lokalitu v centre obce na námestí s výbornou dostupnosťou dopravy a občianskej vybavenosti. Zástavka autobusu je vzdialená do 5 minút peši. V obci je občianska vybavenosť: materská škola, základná škola, kostol, kultúrny dom, obecný úrad, sieť obchodov, reštaurácií, atď. Ide o lokalitu s viacerými zaujímavosťami v okolí: centrum obce Stará Bystrica, skanzen vo Vychylovke, Chránená krajinná oblasť Kysuce, vodárenská nádrž Nová Bystrica, cyklotrasa na Oravu, možnosti pešej turistiky, cykloturistiky a lyžovania. Negatívne vplyvy okolia na nehnuteľnosti neboli zistené.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Stará Bystrica, Okres: Čadca, Kraj: Žilinský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu