Rodinný dom Štefanovičová

36 500
Rodinný dom Štefanovičová

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).

Rodinný dom s. č. 92, na p. č. 415/6, okres Nitra, obec ŠTEFANOVIČOVÁ, k. ú. Štefanovičová, na LV č. 47

Rodinný dom súp. č. 92 je postavený na pozemku parc. č. 415/6 v k. ú. Štefanovičová, obec Štefanovičová, okres Nitra. Rodinný dom je samostatne stojaci, dvojpodlažný, zastrešený je sedlovou strechou. Objekt je prístupný z verejnej spevnenej komunikácie. Podľa predloženého kolaudačného bol rodinný dom skolaudovaný v roku 2009.

Dispozičné riešenie: Prízemie pozostáva z chodby, kuchyne, kúpeľne s WC, špajze a dvoch izieb. Podkrovie pozostáva z dvoch izieb, lódžie a krytého vstupu s balkónom.

1. Nadzemné podlažie
Základy sú betónové, objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie – stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické. Strecha – krovy sú väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove sú plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit; obklady fasád – obklady keramické, obklady drevom. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; – vane; – WC min. do výšky 1 m; – kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Výplne otvorov – dvere sú hladké plné alebo zasklené; okná sú dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie – plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby. Vybavenie kuchýň – sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); drezové umývadlo nerezové alebo plastové; kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní – vaňa oceľová smaltovaná; – umývadlo; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou; – pákové nerezové; záchod – splachovací s umývadlom. Vykurovanie – zdroj vykurovania – lokálne – na tuhé palivá obyčajné. Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie – plastové a azbestocementové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná; elektrický rozvádzač – s automatickým istením.

1. Podkrovné podlažie
Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie sú tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; – vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. Zasklením. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) – keramické dlažby; dlažby a podlahy ostatných miestností – keramické dlažby. Vnútorné rozvody elektroinštalácie ( bez rozvádzačov) – svetelná.

Prístrešok nad schodiskom, na p. č. 415/3, k.ú. Štefanovičová
. . . stavba prístrešku nad vonkajším schodiskom vedúcim do podkrovia. Vek prístreška odvodil znalec od veku hlavnej stavby, t.j. rok 2009. Základy tvoria iba pätky pod stĺpmi. Zvislé konštrukcie – drevená nosná konštrukcia bez výplne stien. Krov je pultový. Krytina strechy na krove je plech pozinkovaný s poplástovaním ROWA. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, avšak chýba zvodová rúra. Podlaha je betónová hrubá. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.

Oplotenie pozemku

>. . . je plot situovaný od ulice v čele pozemku, zadnej a bočnej strany. Plot je z drôteného pletiva na oceľové stĺpiky, založenie je na betónových pätkách pod stĺpikmi. Do plota sú osadené kovové vráta a vrátka kovovej konštrukcie s drôtenou výplňou. Vek plota je stanovený odhadom znalca, základnú životnosť stanovil na 30 rokov. Ploty sú situované okolo p. č. 415/3 a 415/5.

Studňa, parc. č. 415/3, k.ú. Štefanovičová
Vŕtaná studňa sa nachádza vo dvore. Podľa dostupných informácií bola studňa vyhotovená v roku 2003. Odhadovaná hĺbka je 15 m. Čerpadlo osadené nie je. Základnú životnosť stanovil znalec na 100 rokov.

Kanalizačná prípojka, p. č. 415/3, k.ú. Štefanovičová
Splaškové vody sú odvádzané do žumpy, kanalizačná prípojka je z PVC rúr, dĺžka je 9 m, DN 150 mm. Vek odvodzujem od veku hlavnej stavby (2009). Základnú životnosť stanovujem na 50 rokov.

Žumpa, p. č. 415/3, k.ú. Štefanovičová
Splaškové vody sú odvádzané do betónovej izolovanej žumpy umiestnenej vo dvore. Vek odvodil znalec od veku hlavnej stavby (rok 2009). Základnú životnosť stanovil na 50 rokov.

Vodovodná prípojka, p. č. 415/3, k.ú. Štefanovičová
Prípojka vody s napojením z verejného rozvodu umiestneného 4,0 m od hranice pozemku a následne vedúca cez VŠ a poza dom a tak vstupujúc do domu v časti kúpeľne. Vek odvodil znalec od veku hlavnej stavby (rok 2009). Základnú životnosť stanovil na 50 rokov.

Vodomerná šachta, p. č. 415/3, k.ú. Štefanovičová
Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom s vodomernou súpravou. Umiestnená je v predzáhradke pri vstupných vrátkach. Vek odvodil znalec od veku hlavnej stavby (rok 2009). Základnú životnosť stanovil na 50 rokov.

Vonkajší záchod, p. č. 415/3, k.ú. Štefanovičová
Predmetom dražby je aj vonkajší záchod drevenej konštrukcie s umiestnením v časti dvora. Podľa dostupných informácií bola vonkajšia úprava vybudovaná v roku 1994. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Vonkajšie schody do podkrovia, p. č. 415/3, k.ú. Štefanovičová
Jedná sa o vonkajšia schody drevenej konštrukcie do podkrovia. Vek odvodil znalec od veku hlavnej stavby (rok 2009). Základnú životnosť stanovil na 50 rokov

Spevnené plochy prefabrikované, p. č. 415/3, k.ú. Štefanovičová
Spevnené plochy z betónových prefabrikátov o ploche 12,90 m2. Vek odvodil znalec od veku hlavnej stavby (rok 2009). Základnú životnosť stanovil na 50 rokov.

Analýza polohy nehnuteľností: rodinný dom sa nachádza v okrese Nitra, obec Štefanovičová, k.ú. Štefanovičová v časti stavebne nezrastenej s obcou. V danej lokalite sa nachádza niekoľko domov štandardného vyhotovenia. Obec má približne 350 obyvateľov. V obci je základná občianska vybavenosť. Prístup k objektu je z verejnej spevnenej komunikácie. V obci je autobusová doprava, pred rodinným domom je umiestnená autobusová zastávka.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
48 500,00 €
Najnižšie podanie:
36 500,00 €
Dražobná zábezpeka:
5 000,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1605192
Termín prvej obhliadky:
11.02.2019 - 09:00
Termín druhej obhliadky:
19.02.2019 - 09:00
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Termín konania dražby:
21.02.2019 - 10:00
Katastrálna územie:
Obec: Štefanovičová, Okres: Nitra, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu