Rodinnž dom Vlčany

23 100
Rodinnž dom Vlčany

Popis

Rodinný dom, s.č. 1320, p.č. 3145/68 k.ú. Vlčany

Rodinný dom súp. č. 1320 je postavený pozemku parc. č. 3145/68 v k.ú. Vlčany, obec Vlčany, okres Šaľa. Podľa údajov z čestného prehlásenia, ktoré je prílohou k predloženému znaleckému posudku, bola pôvodná stavba rodinného domu postavená v roku 1948, prístavba bola vybudovaná v roku 1975. Uvedeným rokom výstavby rodinného domu zodpovedá celkové stavebnotechnické riešenie stavby a použité materiály. Rodinný dom je prízemný, bez podpivničenia, obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Prístup je z verejnej spevnenej komunikácie.

Dispozičné riešenie:
V rodinnom dome sa nachádzajú predsieň, dve izby, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa, samostatne umiestnený záchod, sklad a vstavaná garáž pre jedno osobné motorové vozidlo.

Stavebnotechnický popis:
Základy sú betónové monolitické, bez izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,30 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z hlinených nepálených tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m. Vnútorné nosné steny murované taktiež z hlinených nepálených tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky hrúbky 0,15 m, so vápennou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom, horným a dolným dreveným záklopom. Strecha rodinného domu je valbová. Nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu, stojatou stolicou, s krytinou z pálených škridiel. Klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na dvoch priečeliach na báze umelých látok, na dvoch priečeliach sú vápenno-cementové. Výplne okenných otvorov sú okná plastové, opatrené vnútornými plastovými žalúziami. Vstupné dvere do domu sú plastové, interiérové dvere sú drevené hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Garážové vráta sú oceľové výklopné. Podlahy podlažia v obytných miestnostiach sú prevažne s povrchom z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Na podlaží je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného plynu a elektro NN, odkanalizovaný do vlastnej žumpy. Zásobníkový ohrievač vody je elektrický, umiestnený v miestnosti záchodu. Kanalizácia je z PVC rúr. Zdrojom vykurovania je stacionárny kotol na zemný plyn. Vykurovanie podlažia je ústredné konvekčné teplovodné, radiátormi oceľovými článkovými. Rozvod vody v dome teplej aj studenej prevažne z Pe potrubia. Vybavenie kúpeľne: vaňa plastová jednoduchá, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové. Záchod je umiestnený samostatne prístupom z kúpeľne, je splachovací. Vnútorné obklady sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne nad výšky 2,00 m, obloženie vane. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Údržba domu je na priemernej úrovni.

Uličný plot, parc. č. 3145/68, k.ú. Vlčany
Plot je založený na betónovom základe s betónovou podmurovkou, výplň plota je z oceľových profilov, v oplotení sú osadené posuvné plotové vráta z oceľových profilov. Plot bol vybudovaný v roku 1978, základnú životnosť odhadol znalec na 60 rokov.

Zadný plot, parc. č. 3145/68, k.ú. Vlčany
Plot je založený na betónových pätkách pod oceľovými stĺpikmi, výplň plota je z oceľového strojového pletiva. Plot bol vybudovaný v roku 1975, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka vody, parc. č. 3145/68, k.ú. Vlčany
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z oceľových rúr. Prípojka bola vybudovaná v roku 1975. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Vodomerná šachta, parc. č. 3145/68, k.ú. Vlčany
Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu včítane vybavenia. Vybudovaná bola v roku 1975. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie, parc. č. 3145/68, k.ú. Vlčany
Jedná sa o kanalizačnú prípojku od rodinného domu a dielne do žumpy. Prípojka bola vybudovaná v roku 2006. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Žumpa, parc. č. 3145/68, k.ú. Vlčany
Jedná sa o izolovanú betónovú žumpu s oceľovým poklopom. Vybudovaná bola v roku 2006. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka plynu, parc. č. 3145/68, k.ú. Vlčany
Prípojka plynu je z oceľových rúr, vybudovaná bola v roku 1998, základnú životnosť stanovil odborným odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka NN, parc. č. 3145/68, k.ú. Vlčany
RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť zemnou prípojkou NN. Prípojka bola vybudovaná v roku 2006, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Spevnené plochy, parc. č. 3145/68, k.ú. Vlčany
Spevnené plochy sú vybudované z monolitického prostého betónu priemernej hrúbky 10 cm, spevnená plocha pred vstupom do rodinného domu, okapový chodník. Spevnené plochy boli vybudované v roku 1980, životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Vonkajšie schody, parc. č. 3145/68, k.ú. Vlčany
Vonkajšie schody zabezpečujú prístup do rodinného domu. Schody sú betónové na terén, povrch z keramickej dlažby. Schody boli vybudované v roku 2006, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 50 rokov.

Analýza polohy nehnuteľností:
Rodinný dom sa nachádza v obci Vlčany – v časti osada Somola (vzdialenosť od okresného mesta Šaľa je cca 13,60 km, od Kolárova 18,70 km, od centra obce 1,90 km) – stavebne nezrastené so obcou Vlčany. Nachádza sa medzi stavbami rodinných domov so štandardným vybavením, v obci s počtom obyvateľov približne 3200, mimo obchodného centra, v obytnej okrajovej časti. Je prístupný z verejnej spevnenej komunikácie. V obci sa nachádza základná sieť obchodov a služieb obyvateľstvu, základná škola, zdravotné stredisko a lekáreň, kultúrne stredisko, športové zariadenia, reštaurácie, obecný úrad, pošta.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
30 700,00 €
Najnižšie podanie:
23 100,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Vlčany, Okres: Šaľa, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu