Rodinný dom Bátorové Kosihy

Pripravujeme
Rodinný dom Bátorové Kosihy

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).

Rodinný dom, súp. č. 136, parc. č. 4026/257, k.ú. Bátorove Kosihy

Rodinný dom súp. č. 136 je postavený pozemku parc. č. 4026/257 v k.ú. Bátorove Kosihy, obec Bátorove Kosihy, okres Komárno. Podľa predloženého listu evidencie súpisných čísel budov bol rodinný dom daný do užívania v roku 1977. Rodinný dom je osadený na rovinatom pozemku, napojenie je možné na verejné rozvody vody, plynu a elektrickej energie. Odkanalizovanie je do izolovanej žumpy.

Dispozičné riešenie:
Obhliadka a zameranie rodinného domu neboli vlastníkmi umožnené, preto dispozičné riešenie nie je známe. Predpokladám, že v rodinnom dome sa nachádzajú min. 2 izby a príslušenstvo, ktoré tvorí pravdepodobne kuchyňa, chodba a hygienické zariadenie.

Stavebnotechnické riešenie:

Stavebnotechnické riešenie rodinného domu je stanovené na základe obhliadky z exteriéru a skúsenosti znalca so stavebnotechnickým riešením a vybavením obdobných nehnuteľností:
– Základy – betónové – objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
– Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál (plná, metrická) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie – tehlové
– Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s rovným podhľadom drevené trámové
– Strecha – krovy – väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove – betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty
– Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – škrabaný brizolit
– Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové; vnútorné obklady – prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; – vane; – kuchyne min. pri sporáku a dreze
– Výplne otvorov – dvere – hladké plné alebo zasklené; okná – plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie – plastové
– Podlahy – podlahy obytných miestností – palubovky; dlažby a podlahy ost. miestností – keramické dlažby
– Vybavenie kuchýň – sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); – drezové umývadlo nerezové alebo plastové; – kuchynská linka z materiálov na báze dreva
– Vybavenie kúpeľní – vaňa oceľová smaltovaná; – umývadlo; vodovodné batérie – pákové nerezové so sprchou; – pákové nerezové; záchod – splachovací bez umývadla
– Vnútorné rozvody vody – z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody – zásobníkový ohrievač elektrický alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
– Vnútorné rozvody kanalizácie – liatinové a kameninové potrubie
– Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia – svetelná; elektrický rozvádzač – s automatickým istením
– Vnútorné rozvody plynu – rozvod zemného plynu

Základnú životnosť rodinného dom stanovil znalec odborným odhadom na 100 rokov.

Uličné oplotenie
Pozemok je z uličnej strany oplotený plotom, ktorý je založený na betónovom základe, podmurovka je betónová. Plot je z oceľovej tyčoviny v rámoch. V oplotení je osadená vstupná brána a bránka.

Prípojka vody, p.č. 4026/257, k.ú. Bátorove Kosihy
Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody.

Vodomerná šachta, p.č. 4026/257, k.ú. Bátorove Kosihy

Kanalizačná prípojka, p.č. 4026/257, k.ú. Bátorove Kosihy

Žumpa, p.č. 4026/257, k.ú. Bátorove Kosihy
Žumpa je betónová monolitická s oceľovým poklopom.

Prípojka plynu, p.č. 4026/257, k.ú. Bátorove Kosihy
Rodinný dom je napojený na verejný rozvod plynu prípojkou z oceľových rúr.

Prípojka NN, p.č. 4026/257, k.ú. Bátorove Kosihy
Rodinný dom je napojený na elektro rozvod vzdušnou prípojkou.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
26 800,00 €
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Bátorove Kosihy, Okres: Komárno, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu