Rodinný dom Ďurďoš

10 600
Rodinný dom Ďurďoš

Popis

Rodinný dom s.č. 15, k.ú. Ďurďoš

Jedná sa o RD súpisné číslo 15 nachádzajúci sa na svahovitom pozemku južný svah 5-25% v intraviláne obce Ďurďoš v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov a rodinných dvojdomov pri št. asfaltovej komunikácií III. triedy prechádzajúcej obcou v smere Ďurďoš – Prosačov na kraji obce v lokalite s bežným hlukom cca. 300 m od stredu obce.

Na základe potvrdenia obce Ďurďoš zo dňa 19.8.2002 o veku RD a na základe žiadosti o predlženie lehoty ukončenia stavby “ Prístavba a rekonštrukcia podkrovia RD zo dňa 25.5.2005 a na základe zistenia znalcom pri obhliadke bol začiatok užívania RD v roku 1958. V roku 2000 bol dom zničený požiarom a v roku 2007 bol dom kompletne rekonštruovaný so zrealizovanou nadstavbou podkrovia. Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2001. V roku 2005 bolo vydaný súhlas s predĺžením doby výstavby do 31.12.2007.

Nehnuteľnosť je napojená na verejný rozvod ELI. Kanalizácia napojená v čase obhliadky do žumpy spoločnej so susedom umiestnenej na susednej parcele, vodovod z kopanej studne spolu so susedom umiestnenej na susednom pozemku. Nehnuteľnosť má možnosť napojenia na verejný rozvod zemného plynu vedeného v krajnici št. komunikácií, ktorý v čase obhliadky nebol napojený. RD je riešený ako jednopodlažný bez podpivničenia RD s nadstavbou obytného podkrovia nad celou zastavanou plochou.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
RD je riešený ako jednopodlažný s obytným podkrovím nad celou zastavanou plochou RD bez podpivničenia. Hlavný vstup do 1.NP RD je z čelnej strany dvora z úrovne terénu. Vstup do podkrovia RD je vnútorným schodiskom žb. konštrukcie s povrchovou úpravou nástupníc a podstupníc z mäkkého dreva. V 1. nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú tieto miestnosti: obývacia izba so schodiskom do podkrovia, kúpeľňa, kuchyňa, samostatné WC, kotolňa a priestor pod schodami s ohrievačom TÚV a domácou vodárňou. Z obývacej izby je vstup vnútorným schodiskom do podkrovia kde sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba, dve malé miestnosti – šatníky a dve izby.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD:
Základy RD sú betónové s izoláciou proti vode. Obvodové murivo RD z pórobetónových tvárnic hr. 35 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou štuková omietka bez zateplenia. Priečky v celom RD sú vybudované z tehál. Strop nad 1.NP RD železobetónový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou štukovou omietkou. Strop nad podkrovím drevený trámový s rovným podhľadom obloženým obkladom deos na báze dreva. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenné štukové. Vykurovanie RD je riešené ako ústredné s plechovými rebrovými radiátormi. Zdrojom tepla je uzatvorený teplovzdušný krb na tuhé palivo s vodou napusteným dvojitým plášťom s obehovým čerpadlom prepojeným na okruh ÚVK umiestneným v obývacej izbe v prízemí RD. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený pod schodiskom do podkrovia RD. Rozvod vody v RD je riešený z kopanej studne cez domácu vodáreň umiestnenú pod schodami do podkrovia v prízemí RD. ELI v 1. NP a v podkroví RD je riešená rozvodmi 220 V. Strecha RD je drevenej konštrukcie so sedlovým hambalkovým krovom s vikierom do ulice pokrytá krytinou pálenou jednodrážkovou na latovaní. Klampiarske konštrukcie pozinkované bez povrchovej úpravy žľaby, zvody (len zo strany od ulice ) a záveterné lišty. Okna v 1. NP a v podkroví RD drevené zdvojené s dvojitým zasklením. Interiérové dvere v celom RD hladké na báze dreva plné a zasklené. Podlahy obytných miestnosti 1. NP a v podkroví RD plávajúce laminátové, podlahy príslušenstva v RD z keramickej dlažby. Podlaha v kúpeľni z keramickej dlažby. V 1. NP RD sa nachádza kuchyňa s rekonštruovanou kuchynskou linkou na báze dreva v roku 2007 s kuchynským sporákom s plynovou varnou doskou (PB) a el. rúrou s digestorom, nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v kuchyni plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou obložená keramickým obkladom. Plynofikácia RD nie je zrealizovaná. V 1.NP RD sa nachádza kúpeľňa vybavená plechovou vaňou, umývadlom a automatickou práčkou. Povrchové úpravy stien kúpeľne z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha z keramickej dlažby. V 1.NP RD je umiestnené samostatné WC vybavené WC mísou kombi bez umývadla. Povrchové úpravy stien WC z keramického obkladu do výšky 1,0 m a vyššie zo štukovej omietky, podlaha WC z keramickej dlažby. Technický stav RD zistený pri obhliadke bol priemerný s priemernou údržbou, zodpovedajúci veku RD, realizovaným rekonštrukciám a nadstavbe podkrovia zrealizovaného v roku 2007.

Plot predný od ulice z juhozápadnej strany
Plot predný z juhozápadnej strany dvora od št. asfaltovej komunikácie III. triedy prechádzajúcej obcou v smere Ďurďoš- Prosačov. Plot o celkovej dĺžke 4,8 m pozostáva z výplne z kovaných profilov na murovaných pilieroch, betónovej podmurovke a na betónovom základe. Plot vybudovaný na základe zistenia pri obhliadke, podľa podkladov od objednávateľa a podľa posúdenia znalcom v roku 2001. Súčasťou oplotenia je bránka z kovových a kovaných profilov.

Vodovodná prípojka zo studne
Vodovodná prípojka vybudovaná v roku 2006 z kopanej studne do RD v dĺžke 3,0 m.

Domáca vodáreň
Domáca vodáreň – darling umiestnená v 1.NP RD pod schodmi do podkrovia vybudovaná v roku 2006. Vodáreň slúži na čerpanie vody do RD z kopanej studne.

Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka vybudovaná na základe zistenia znalcom pri obhliadke v roku 2006 z RD do žumpy spoločnej so susedom umiestnenej na susednom pozemku na v dĺžke 3,0 m z PVC potrubia.

Predložené schody
Predložené schody pred vstupom do 1.NP RD od vstupnej bráničky z čelnej juhozápadnej strany dvora. Schody betónované na terén s povrchom z keramickej dlažby. Podľa zistenia pri obhliadke boli predložené schody vybudované v roku 2006.

Spevnená plocha dvora betónová
Spevnená plocha dvora vybudovaná z monolitického betónu hr. 100 mm. Podľa zistenia pri obhliadke bola spevnená plocha vybudovaná v roku 2006.

Prístrešok pred vstupom do RD
Prístrešok pred vstupom do RD z čelnej strany dvora od vstupnej bráničky drevenej konštrukcie so sedlovou strieškou pokrytou pálenou jednodrážkovou krytinou. Podľa zistenia pri obhliadke bol prístrešok vybudovaný v roku 2007 súčasne s rekonštrukciou a nadstavbou RD. Pri ohodnotení znalec použil kategóriu altánok, ktorá sa najviac približuje skutkovému stavu.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
10 600,00 €
Najnižšie podanie:
10 600,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Variabilný symbol:
1605182
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Ďurďoš, Okres: Vranov nad Topľou, Kraj: Prešovský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu