Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom

Pripravujeme
Rodinný dom Mníšek nad Hnilcom

Popis

Rodinný dom s.č.244 k.u. Mníšek nad Hnilcom

Jedná sa o samostatné stojací RD nachádzajúci sa v zastavanom území obce Mníšek nad Hnilcom, kat. územie Mníšek nad Hnilcom, umiestnený pri miestnej komunikácií v okrajovej časti obce. RD je zrealizovaný ako jednopodlažný bez obytného podkrovia. V roku 2011 bola k RD zrealizovaná rozostavaná prístavba a nadstavba podkrovia, ktorá ku dňu znaleckej obhliadky je nedokončená – zrealizovaná na úrovni hrubej stavby. Rodinný dom sa nachádza na svahovitom pozemku – južný svah 5-25%. Doklady o veku RD neboli znalcovi predložené, pri ohodnotení znalec stanovil vek nehnuteľnosti z podkladov podľa ZP č. 65/2016 vypracovaného znalcom Ing. Juraj Mičkovič.

Pôvodná časť RD vybudovaná v roku 1880, prístavba k RD vybudovaná v roku 1970 a v roku 2011 bola realizovaná ďalšia prístavba a nadstavba RD, ktorá ku dňu znaleckej obhliadky je rozostavaná na úrovni hrubej stavby. Prístavba k RD z roku 2011 nie je zakreslená v aktuálnej kópií z katastrálnej mapy. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI a verejný rozvod zemného plynu. Vodovod do RD napojený z vlastnej studne, kanalizácia nie je zriadená, z RD je kanalizácia zrealizovaná z kúpeľne a kuchyne cez trativod.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Dispozičné riešenie 1.nadzemného podlažia a podkrovia RD je v súlade so zjednodušeným pôdorysom 1.NP a podkrovia, ktoré tvoria prílohu znaleckého posudku. Do 1.NP RD je vstup zo zadnej strany dvora cez predložené schody. V nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú tieto miestnosti: v pôvodnej časti a v prístavbe z roku 1970 sa nachádza: predná a zadná izba, zádverie, chodba, špajza, kúpeľňa a kuchyňa; v prístavbe z roku 2011 sú uvažované dve izby a krytá terasa, ktoré ku dňu znaleckej obhliadky nie sú zrealizované.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD:
Základy RD sú betónové prekladané kameňom s izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1.NP je murované z pórobetónových tvárnic hr. 35 cm, murivo podkrovia RD je murované z pórobetónových tvárnic hr. 35 cm. Vnútorné omietky vápenné štukové v časti RD, ktorá je obývaná, v časti prístavby omietky nezrealizované. Vonkajšie povrchové úpravy fasády – fasáda pôvodnej časti a prístavby z roku 1970 omietka vápennocementový špric bez obkladov, ďalšie steny prístavby z roku 2011 zadné od záhrady a od suseda bez povrchovej úpravy fasády. Okná na RD pôvodné drevené dvojité s doskovým ostením v izbách doplnené vonkajšími plastovými žalúziami, v prístavbe z roku 2011 v 1.NP a v podkroví bez výplňových konštrukcií. Priečky v sú vybudované z tehál. Strop nad pôvodnou časťou RD v 1.NP drevený trámový s rovným podhľadom zo štukovej omietky, nad prístavbou strop žb. doska, nad nadstavbou podkrovia strop nie je zrealizovaný. Vykurovanie RD riešené gamatkami (3 ks) a kachľovými pecami na tuhé palivo ( 2 ks v izbách a 1 ks v kuchyni). Vykurovanie prístavby a nadstavby RD z roku 2011 nie je v čase znaleckej obhliadky riešené. V RD je zriadená kúpeľňa v roku 1970 vybavená plechovou vaňou, umývadlom a automatickou práčkou. Rozvod teplej vody nie je riešený. Ohrev TÚV zabezpečený kúpeľňovým valcom na tuhé palivo s vypúšťaním teplej vody do vane. Povrchové úpravy stien kúpeľne z keramických obkladov do výšky 1,50 m, podlaha z keramickej dlažby.
ELI v 1.NP RD je riešená rozvodmi 220 a 380 V ( len v časti obývanej , v prístavbe z roku 2011 ELI nezrealizovaná). Strecha RD je sedlová zrealizovaná pri realizácií nadstavby RD v roku 2011 s krytinou z pozinkovaného plechu zn. ROVA na latovaní. Klampiarske konštrukcie pozinkované žľaby a zvody. Interiérové dvere hladké na báze dreva plné a zasklené. Vchodové dvere do RD pôvodné drevené. Podlahy obytných miestnosti v RD drevené palubové a PVC na betónový poter. Kuchyňa v 1.NP je ku dňu znaleckého ohodnotenia, vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, kuchynským plynovým sporákom s el. rúrou bez digestora , ktorý je umiestnený samostatne oproti kuchynskej linke, drezom nerezovým so stenovou pákovou batériou. V kuchyni je vybudovaná aj kachľová kuchynská pec na tuhé palivo. Podlaha v kuchyni z podlahoviny PVC. Za kuchynskou linkou keramický obklad steny. Prístavba a nadstavba RD z roku 2011 nedokončená zrealizovaná na úrovni hrubej stavby bez rozvodov ELI, vodovodu, kanalizácie, bez povrchových úprav, bez deliacich priečok, bez podláh, bez okien a dverí. RD je zrealizovaný v priemernej kvalite zodpovedajúcej veku RD s priemernou údržbou. Technický stav RD je primeraný jeho veku.

Sklad drevenej konštrukcie za RD
… situovaný za RD zo severozápadnej strany na parcele č. 1797. Sklad nie je zakreslený v aktuálnej kópií z katastrálnej mapy, tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe. Sklad je jednopodlažná prízemná stavba z drevených hranolov jednostranne obitá doskami, zastrešená pultovou strechou pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie nezrealizované. Základy – betónové pätky pod stĺpikmi. Drobná stavba na základe prehlásenia vlastníka bola vybudovaná asi v roku 1970, je v pôvodnom stave. ELI nezrealizovaná.

Oplotenie predzáhradky pred RD
…. z prednej juhozápadnej a juhovýchodnej strany na parcele č. 1796. Plot vybudovaný z výplne z kovových profilov z výplňou z pletiva v kovových rámoch na kovových stĺpikoch, betónovej podmurovke a na betónovom základe. Výška výplne 1,20m, dĺžka oplotenia 13,20m. Plot bol vybudovaný v roku 1970 .

Studňa kopaná
… umiestnená vedľa RD na parcele č. 1797 v jej strednej časti. Hĺbka studne 4 m. Studňa je využívaná na zásobovanie RD pitnou vodou. Studňa bola vybudovaná okolo roku 1940.

Vodovodná prípojka
….. z vlastnej studne do RD vybudovaná v roku 1970. Prípojka vybudovaná z oceľového potrubia . Dĺžka prípojky 12,0m.

Kanalizačná prípojka
…. z RD do trativodu. Kanalizačná potrubia vybudovaná z PVC potrubia v roku 1970.

Plynová prípojka
….. zrealizovaná od plynomeru do RD. Vybudovaná z oceľového potrubia v roku 1993. V čase znaleckej obhliadky je plynová prípojka uzatvorená so zdemontovaným plynomerom.

Vonkajšie predložené schody
….. pred vstupom do RD zo severozápadnej strany dvora vybudované v roku 1970. Schody zrealizované na žb. doske s povrchom z cementového poteru.

Vonkajšie drevené WC
…. umiestnené za dreveným skladom na p.č. 1797 vybudované v roku 1970.

Analýza polohy nehnuteľností:
Obec Mníšek nad Hnilcom patrí do okresu Gelnica, ktorý patrí do Košického kraja a spadá pod Košický samosprávny kraj . Okres Gelnica sa nachádza na východnom Slovensku. Je obklopený troma okresmi Košického kraja (Spišská Nová Ves na severozápade, Rožňava na juhozápade a Košice – okolie na juhovýchode) a jedným okresom Prešovského kraja (Prešov na severovýchode). Doprava: Autobusová. Obec Mníšek nad Hnilcom je dopravne sprístupnená prostredníctvom štátnej cesty III/54714, ktorá sa vo Veľkom Folkmari napája na štátnu cestu II/547. Cestné spojenie medzi obcou a širším okolím je teda orientované na cesty II/547 a II/546. Občianska a technická vybavenosť: Predajňa potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové stredisko, Predajňa nepotravinárskeho tovaru, Predajňa pohonných látok, Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel, Lekárne a výdajne liekov, Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých, Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast, Komunálny odpad, Využívaný komunálny odpad, Zneškodňovaný komunálny odpad, Telocvičňa, Futbalové ihrisko, Knižnica, ,Pošta, Verejný vodovod, Rozvodná sieť plynu, Vlaková zastávka, Základná škola a Materská škola. Obec Mníšek nad Hnilcom sa nachádza cca. 17 km do 20 min. /doprava autom/ od okresného mesta Gelnica. Obec Mníšek nad Hnilcom má 1779 obyvateľov.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Mníšek nad Hnilcom, Okres: Gelnica, Kraj: Košický

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu