Rodinný dom Vaniškovce

121 000
Rodinný dom Vaniškovce

Popis

Rodinný dom Vaniškovce s.č. 112

Jedná sa o samostatné stojací RD s.č. 112 na parc.č. 369/2 nachádzajúci sa v zastavanom území obce Vaniškovce, kat. územie Vaniškovce, umiestnený pri miestnej komunikácií v tesnej blízkosti stredu obce
na svahovitom pozemku – južný svah 5 – 25% rovinatom pozemku v obci Vaniškovce, kat. územie Vaniškovce.

RD je zrealizovaný ako jednopodlažný s obytným podkrovím bez podpivničenia. Na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného obcou Vaniškovce a na základe zistenia pri znaleckej obhliadke bol začiatok užívania RD v roku 2004. Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, na verejný rozvod zemného plynu. Verejná kanalizácia v lokalite nie je zriadená, kanalizácia z RD zaústená do vlastnej žumpy. RD je napojený na vodovod z vlastnej kopanej studne, má možnosť napojenia aj na verejný vodovod od miestnej komunikácie, v čase znaleckej obhliadky nehnuteľnosť nebola napojená na verejný vodovod. Do 1.NP RD je vstup z čelnej východnej strany dvora z úrovne upraveného terénu.

V 1. nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú tieto miestnosti: závetrie, zádverie, kotolňa, chodba, kúpeľňa (vybavená umývadlom, plastovou rohovou vaňou) s WC kombi, kuchyňa, špajza, 2 x izba a schodište do podkrovia RD. V podkroví RD sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba, 3 x izba, plánovaná kúpeľňa (v čase znaleckej obhliadky využívaná ako šatník) a loggia.

Základy RD sú betónové s izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1. nadzemného podlažia RD je murované z pálených tehál hr. do 40 cm. Priečky v RD tehlové z pálenej tehly. Vnútorné omietky vápenné štukové. Vonkajšie povrchové úpravy fasády sú z vápenno-cementovej štukovej omietky s povrchovou úpravou fasádnym akrylatovým náterom. Okná na RD plastové EURO s izolačným dvojsklom doplnené plastovými žalúziami. Strop nad prízemím drevený trámový s rovným podhľadom zo štukovej omietky. Vykurovanie RD je riešené ako ústredné s plastohliníkovými rozvodmi, panelovými plechovými radiátormi zn. Korad v prízemí a v podkroví. Zdrojom tepla je kondenzačný kotol plynový, ktorý je umiestnený v technickej miestnosti na prízemí spojenej so špajzom pri hl. vchode do RD. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým ohrievačom TÚV, ktorý je súčasťou kondenzačného kotla umiestneného v prízemí RD. Rozvod vody v RD je riešený z verejnej siete rozvodom z PVC potrubia. ELI v 1. NP RD je riešená rozvodmi 220 a 380 V a rozvodmi 220 V v podkroví RD. Strecha RD je sedlová s krytinou plechovou z hliníkového plechu s povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie pozinkované kompletné strechy, parapety pozinkované poplastované. Interiérové dvere v RD dyhované plné a zasklené do kovových zárubní. Vchodové dvere do RD euro plastové s celoobvodovým kovaním a presklením. Podlahy obytných miestnosti v RD plávajúce laminátové na cementový poter a podlahy príslušenstva v RD z keramickej dlažby. Kuchyňa v 1.NP je ku dňu znaleckého ohodnotenia zrealizovaná s kuchynskou linkou na báze dreva, kuchynským sporákom s plynovou varnou doskou a el. horkovzdušnou rúrou s digestorom, umývačkou riadu, nerezovým drezom s pákovou stojankovou batériou. Vybavenie kuchyne ale netvorí predmet dražby. Stena za kuchynskou linkou s povrchovou úpravou z keramického obkladu, podlaha v kuchyni spojenej s jedálňou z keramickej dlažby. Plynofikácia a rozvod plynu v RD bol zrealizovaný v roku 2004. Stavebno-technický stav RD v čase znaleckej obhliadky je na veľmi dobrej úrovni s priemernou a pravidelne vykonávanou údržbou. Po posúdení stavebno-technického stavu RD, použitých materiálov, kvality jeho vyhotovenia a vzhľadom na priemerný stav údržby stanovil znalec životnosť RD odborným odhadom na 100 rokov.

Altánok
Drobná stavba – altánok je vybudovaná severovýchodne od RD na p.č. 369/1. Jedná sa o jednu miestnosť – altánok so záhadným krbom s otvoreným ohniskom prístupný z vonkajšej časti dvora. Základy – bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže. Zvislé nosné konštrukcie – prevážne drevené stĺpikové jednostranne obité s dreveným plášťom. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – podbitie krovu. Strecha – krov – pultové; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov – napustenie impregnáciou. Úpravy vnútorných povrchov – napustenie impregnáciou. Podlahy – cementový poter. Vnútorné vybavenie – umývadlo s batériou. Vnútorné rozvody kanalizácie – z kuchyne. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia – len svetelná – poistkové automaty. Konštrukcie naviac – Záhradný krb.

Plot predný od ulice
Oplotenie pozemku z prednej severovýchodnej strany dvora od miestnej komunikácie s výplňou z kovových profilov na kovových stĺpikoch, betónovej podmurovke a na betónovom základe. Údržba oplotenia bola v čase znaleckej obhliadky priemerná. Životnosť oplotenia uvažuje znalec odborným odhadom na 50 rokov. Výška výplne 1,0 m, dĺžka oplotenia 16 m. Na základe posúdenia znalcom pri znaleckej obhliadke bol plot vybudovaný v roku 1980.

Plot bočný zo severnej strany
Oplotenie bočné zo severnej strany vedľa RD vybudované z vlnitého plechu na kovových stĺpikoch bez podmurovky. Výška výplne 2,0 m, dĺžka oplotenia 16 m. Na základe podkladov od objednávateľa bol plot vybudovaný v roku 2005. Vzhľadom na technický stav oplotenia a stav údržby uvažuje znalec so životnosťou oplotenia odborným odhadom na 50 rokov.

Plot bočný záhrady zo severnej strany
Oplotenie bočné zo severnej strany záhrady vybudované zo strojového ohradového pletiva na kovových stĺpikoch bez podmurovky. Výška výplne 1,5 m, dĺžka oplotenia 98 m. Na základe zistenia pri obhliadke bol plot vybudovaný v roku 1980. Vzhľadom na technický stav oplotenia a stav údržby pri znaleckom ohodnotení uvažuje znalec so životnosťou oplotenia odborným odhadom na 45 rokov.

Studňa kopaná
Studňa kopaná umiestnená na parcele č. 369/1 v jej severovýchodnej časti pred pôvodným RD vybudovaná na základe zistenia pri znaleckej obhliadke v roku 1950. Studňa je vybudovaná z betónových skruží priemeru 1000 mm, hĺbka studne 8,0 m. Studňa bola v čase znaleckej obhliadky využívaná zásobovanie RD pitnou vodou cez domácu vodáreň.

NN prípojka
NN prípojka kábelová zemná z verejnej siete od miestnej komunikácie zo severovýchodnej strany do RD vybudovaná v roku 2004 v dĺžke 41 m.

Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka z RD do vlastnej žumpy vybudovaná z PVC potrubia v roku 2004. Dĺžka kanalizačnej prípojky na základe zamerania pri znaleckej obhliadke 8 m. Kanalizačná prípojka zaústená do vlastnej žumpy.

Žumpa betónová
Žumpa betónová monolitická s kovovým poklopom vybudovaná v roku 2004. Žumpa umiestnená v zadnej časti dvora za RD zo severozápadnej strany, v severovýchodnej časti parcely č. 370 o objeme 18,75 m3.

Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka z vlastnej studne cez domácu vodáreň do RD z PVC potrubia v dĺžke 46 m vybudovaná v roku 2004.

Domáca vodáreň
Domáca vodáreň umiestnená v kotolni RD vybudovaná súčasne s RD v roku 2004.

Plynová prípojka
Plynová prípojka z verejnej siete od miestnej komunikácie zo severovýchodnej strany do RD vybudovaná v roku 2004 v dĺžke 46 metrov.

Chodník a spevnená plocha pred vstupom do RD
Chodník a spevnená plocha pred vstupom do RD na pozemku p.č. 370 a 369/1 v prednej časti dvora vybudované v roku 2005. Chodník a spevnená plocha boli vybudované zo zámkovej dlažby kladenej do štrkového lôžka. Znalec uvažuje so životnosťou spevnenej plochy a chodníka odborným odhadom na 50 rokov.

Pásy pre auto a spevnená plocha z monolitického betónu
Spevnená plocha – pásy pre auto vo dvore pri RD vybudované z monolitického betónu hr. 150 mm v roku 1984. Znalec uvažuje so životnosťou spevnenej plochy odborným odhadom na 60 rokov.

UPOZORNENIE:
Rizikom pri znaleckom ohodnotení nehnuteľnosti bola skutočnosť, že na časti parcely č. 369/1 je umiestený pôvodný RD s.č. 13, ktorý nie je predmetom dražby, ale jeho umiestnenie znižuje hodnotu pozemku p.č. 369/1 o minimálne ním zastavanú časť, čo bolo znalcom pri výpočte hodnoty pozemku zohľadnené.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
121 000,00 €
Najnižšie podanie:
121 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Vaniškovce, Okres: Bardejov, Kraj: Prešovský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu