INKASO A ANALÝZY POHĽADÁVOK

Inkaso pohľadávok

Realizujeme formou :

 • odkupovania pohľadávok veriteľov
 • správy pohľadávok veriteľov predovšetkým na základe mandátnej správy pohľadávok a zabezpečovania mimosúdneho i súdneho vymáhania
 • výkonu záložného práva
 • riešenia pohľadávok na základe udeleného plnomocenstva

Spolu s inkasom pohľadávok zabezpečíme:

 • analýzu pohľadávok a súvisiacej dokumentácie
 • návrh optimálneho riešenia
 • reštrukturalizáciu pohľadávok

a to na celom území Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska

Analýzy pohľadávok

Zabezpečíme:

 • ekonomickú a právnu analýzu jednotlivých pohľadávok, ale i celého resp. vybraného portfólia
 • sprostredkovanie finančných resp. kapitálových vstupov
 • vypracovanie projektov (investičných, reštrukturalizačných a pod.)
 • poradenstvo (účtovné, daňové, investičné, právne)