Dokumenty na stiahnutie

Informácia o spracovaní osobných údajov (PDF dokument – 264kB)

 

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby – spotrebiteľov – platný do 20.9.2022 (PDF dokument – 95kB)

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby – spotrebiteľov – platný od 21.9.2022 (PDF dokument – 94kB)

 

Reklamačný poriadok spoločnosti Blackside, a.s. – platný do 20.9.2022 (PDF dokument – 134kB)

Reklamačný poriadok spoločnosti Blackside, a.s. – platný od 21.9.2022 (PDF dokument – 133kB).