PRE DLŽNÍKOV

Pri vymáhaní dlhu je dôležité nájsť spoločné riešenie, ktoré bude vyhovovať obidvom stranám. My chápeme situáciu, ktorá Vám bráni uhradiť Váš dlh a sme pripravení Vám pomôcť. Je však dôležité, aby ste s nami komunikovali, pretože vyhýbanie sa komunikácii Vám prináša finančnú stratu. Najlacnejšie riešenie je vyrovnanie dlhu čo najskôr.
Dlžníkom ponúkame splátkový kalendár, finančné poradenstvo v oblasti hľadania úspor, prípadne i sprostredkovanie kontaktu s personálnou agentúrou pri hľadaní práce.

 

Často kladené otázky

 

Dostal som list z Blackside, a.s., čo mám robiť?

V tomto prípade Vám odporúčame čo najskôr sa spojiť s našimi pracovníkmi, ktorí sa s Vami dohovoria a dohodnú možnosti riešenia Vášho dlhu.

Ako mi môže pomôcť splátkový kalendár?

V rámci splátkového kalendára klient získava istotu, že dlh sa nebude ďalej navyšovať. Pri poriadnom (pravidelnom) splácaní nebude dlh riešený prostredníctvom súdu a klient sa nemusí obávať exekúcie. Splátkový kalendár je najlepší spôsob, ako sa definitívne zbaviť svojho dlhu.

Prečo je platiť nízke splátky výhodnejšie ako neplatiť vôbec?

Nižšia pravdepodobnosť súdneho a exekučného vymáhania záväzku. Každou úhradou sa Váš záväzok postupne znižuje, takže úroky rastú pomalšie.

Kde dostanem poštové poukážky?

Dostanete ich zadarmo na každej pošte na Slovensku. Na platby v domácom styku treba používať poštovú peňažnú poukážku.

Prečo môj záväzok neustále rastie?

Záväzok vznikol na základe ústnej alebo písomnej dohody, môže rásť vzhľadom k tomu, že príslušenstvo Vášho záväzku tvoria zmluvné úroky, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a náklady spojené s jeho uplatnením v zmysle § 121 OZ.

Kto zaplatí trovy exekúcie?

Trovy exekúcie v plnom rozsahu hradí povinný, teda dlžník. Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, trovy hradí oprávnený. Ak bude exekúcia zastavená z viny oprávneného, môže súd uložiť, aby trovy zaplatil oprávnený.