Rodinný dom Gaboltov

49 000
Rodinný dom Gaboltov

Popis

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov („ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii“).

Rodinný dom č. s. 69 na parc. č. 199/3, obec Gaboltov

Rodinný dom č. s. 69 na parc. č. 199/3, obec Gaboltov, katastrálne územie Gaboltov, okres Bardejov. Ide o samostatne stojaci murovaný, dvojpodlažný, čiastočne podpivničený rodinný dom. Rodinný dom je prístupný z verejnej komunikácie a je napojený na okolité inžinierske siete samostatnými prípojkami (elektrická prípojka, možnosť napojenia na zemný plyn, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka do vlastnej žumpy). Ide o obývaný dvojgeneračný rodinný dom, s dvoma samostatnými bytovými jednotkami. Na I. NP sa nachádza zádverie, spolu s vnútorným schodiskom vedúcim na II.NP a do suterénu a priestory prvej samostatnej bytovej jednotky pozostávajúce z chodby, kuchyne, kúpeľne s WC, špajze a troch izieb. Na II.NP sa nachádza druhá samostatná bytová jednotka pozostávajúca z chodby, kuchyne, kúpeľne, špajze a troch izieb. V suteréne sa nachádza miestnosť kotolne a skladu paliva. Súčasťou rodinného domu je aj pristavaný vstupný priestor nad vonkajším schodiskom vedúcim na I.NP. Dátum začatia užívania stavby bol stanovený na základe predloženého Stavebného povolenia na stavbu samostatného rodinného domu, na parc. č. 1992, k. ú. Gaboltov, vydaného Okresným národným výborom v Bardejove – odbor územného plánovania a stavebného poriadku, číslo ÚP 1688/82-288 zo dňa 02.06.1982. V uvedenom stavebnom povolení je stanovený dátum ukončenia stavby do 02.06.1985, čo bolo podľa vyjadrenia vlastníkov ohodnocovaných nehnuteľností aj dodržané. Z hľadiska technického stavu ide o z prevažnej časti rodinný dom v pôvodnom stave, v roku 2012 bola realizovaná výmena pôvodných drevených okien za okná nové plastové, v roku 2011 realizovanou výmenou pôvodného kotla ÚK a v roku 2008 realizovanými novými podlahami na chodbe a obývacej izbe v rámci I.N.P. S prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie a technický stav, stanovil súdny znalec predpokladanú základnú životnosť odborným odhadom na 100 rokov.

1. podzemné podlažie:
Rodinný dom je osadený v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m so zvislou izoláciou, murivo suterénu z prevažujúcej časti z monolitického betónu, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, strop železobetónový monolitický s rovným podhľadom, schody s povrchovou úpravou z keramickej dlažby, okná drevené zdvojené, podlahy ostatných miestnosti z cementového poteru, elektroinštalácia svetelná, rozvod vody teplej aj studenej z pozinkovaného potrubia, zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač TÚV kombinovaný s ÚK, zdroj vykurovania kotol ústredného vykurovania na tuhé palivo, vnútorné vybavenie – 1x nerezové drezové umývadlo, 1x bežná vodovodná batéria. V suteréne súdny znalec uvažuje s poškodenosťou vnútorných omietok a okien s ohľadom na ich stav a mieru údržby. 1. nadzemné podlažie Rodinný dom, je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou, podmurovka priemernej výšky nad 50 cm omietaná, murivo murované z pórobetónových tvárnic v skladobnej hrúbke 40 cm, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, strop železobetónový s rovným podhľadom, klampiarske konštrukcie z oceľového poplastovaného plechu, fasádne omietky 4x vo výmere nad 2/3 omietanej plochy steny zo škrabaného brizolitu, schody železobetónové monolitické s dreveným obkladom nástupníc, dvere drevené hladké, okná plastové s izolačným dvoj sklom, plastové žalúzie, podlahy v izbách z PVC, v obývacej izbe plávajúca laminátová podlaha, podlahy ostatných miestností z povlaku PVC, (kuchyňa), z keramickej dlažby (kúpeľňa, zádverie) a z plávajúcej laminátovej podlahy (chodba), ústredné vykurovanie s oceľovými vykurovacími panelmi, elektroinštalácia svetelná, motorická, rozvod studenej a teplej vody z oceľového pozinkovaného potrubia, kanalizácia z plastového potrubia, vnútorný keramický obklad miestnosti kúpeľne výšky nad 135 cm, keramický obklad vane, keramický obklad kuchyne pri kuchynskej linke, elektrický rozvádzač, s automatickým istením, vnútorné vybavenie – 1x kuchynská linka z materiálov na báze z dreva 1x drezové umývadlo nerezové, 1x sporák na tuhé palivo, 1x plechová vaňa, 1x umývadlo, 1x splachovacie WC, 1x páková vodovodná batéria so sprchou, 2x páková vodovodná batéria.

2. Nadzemné podlažie:
Murivo murované z pórobetónových tvárnic v skladobnej hrúbke 30 cm, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, strop železobetónový s rovným podhľadom, strecha plochá, dvojplášťová, strešná krytina z oceľového pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy z oceľového pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie ostatné z oceľového poplastovaného plechu, fasádne omietky 4x vo výmere nad 2/3 omietanej plochy steny zo škrabaného brizolitu, dvere drevené hladké, okná plastové s izolačným dvojsklom, plastové žalúzie, podlahy obytných miestnosti z PVC, podlahy ostatných miestností z povlaku PVC a z keramickej dlažby (kúpeľňa), ústredné vykurovanie s oceľovými vykurovacími panelmi, elektroinštalácia svetelná, rozvod studenej a teplej vody z oceľového pozinkovaného potrubia, kanalizácia z plastového potrubia, vnútorný keramický obklad miestnosti kuchyne pri linke, vnútorné vybavenie -1x kuchynská linka z materiálov na báze, drezové umývadlo nerezové, 1x sporák na PB s elektrickou rúrou, 1x umývadlo, 1x splachovacie WC, 1x páková vodovodná batéria, 1x bežná vodovodná batéria. Popis podlaží. Podzemné podlažie Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu podlažia, má schodisko, kotolňu a sklad paliva. 1. nadzemné podlažie. Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu podlažia, má schodisko, chodbu, kuchyňu, kúpeľňu s WC, špajzu a tri izby. Prístavba z roku 1987 Dispozične má prístavba uzavretie vonkajšieho schodiska. 2. nadzemné podlažie Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu podlažia, má schodisko, chodbu, kuchyňu, kúpeľňu s WC, špajzu a tri izby. Z prednej izby je vstup na loggiu od ulice, z chodby na schodisku je vstup na terasu nad vonkajším schodiskom.

Stavebno- technický stav RD pri jeho priemernej údržbe bol ku dňu znaleckej obhliadky priemerný zodpovedajúci použitým materiálom a veku stavby. Prvky krátkodobej životnosti vyžadujú bežnú údržbu. Po posúdení stavebno – technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania, úrovne údržby stanovil znalec životnosť RD odborným odhadom na 100 rokov.

Dreváreň za RD na p.č. 199/1
Dreváreň umiestnená v zadnej časti dvora za RD na p.č. 199/1. Na základe podkladov od objednávateľa bola drobná stavba vybudovaná v roku 1986. V roku 1990 bola k nej zrealizovaná prístavba. Drobná stavba tvorí príslušenstvo k hlavnej stavbe RD, nie je evidovaná vo výpise z katastra nehnuteľnosti ani zakreslená v kópií z katastrálnej mapy. Základy bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi drevárne. Zvislé nosné konštrukcie drevené stĺpikové jednostranne obité s dreveným plášťom. Strecha – krov – pultové; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná. Výplne otvorov – dvere – oceľové alebo drevené zvlakové. Drobná stavba nie je napojená na žiadne siete. Na základe kvality vyhotovenia, použitých materiálov a úrovne údržby stanovil znalec životnosť drobnej stavby na 40 rokov.

Drobná stavba: Chlieviky
Drobná stavba – chliev umiestnená za drevárňou na parcele č. 199/1. Drobná stavba nie je zapísaná vo výpise z katastra nehnuteľnosti ani zakreslená v kópií z katastrálnej mapy. Chlieviky postavené v roku 1986. Základy – bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi drobnej stavby. Zvislé nosné konštrukcie – drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným plášťom. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – trámčekové bez podhľadu. Strecha – krov – pultové; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná. Výplne otvorov – dvere – oceľové alebo drevené zvlakové. Podlahy – cementový poter. Na základe kvality vyhotovenia, použitých materiálov a úrovne údržby stanovil znalec životnosť drobnej stavby na 40 rokov.

Drobná stavba: Kôlňa na p.č. 199/1
Drobná stavba – kôlňa je umiestnená za chlievom, na parcele č. 199/1. Drobná stavba nie je zapísaná vo výpise z katastra nehnuteľnosti ani zakreslená v kópií z katastrálnej mapy. Kôlňa bola vybudovaná v roku 1986. Základy – bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi drobnej stavby. Zvislé nosné konštrukcie – drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom. Strecha – krov – pultové; krytina strechy na krove – plechová pozinkovaná. Na základe kvality vyhotovenia, použitých materiálov a úrovne údržby stanovil znalec životnosť drobnej stavby na 40 rokov.

Drobná stavba: Altánok
Drobná stavba – kôlňa umiestnená vo dvore na parcele č. 196/1/1. Drobná stavba nie je zapísaná vo výpise z katastra nehnuteľnosti ani zakreslená v kópií z katastrálnej mapy. Altánok bol vybudovaný v roku 2000. Základy – bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie – murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel…) hrúbky nad 15 do 30 cm. Strecha – krov – hambálkové; krytina strechy na krove – azbestocementové vlnovky. Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hrubá omietka alebo náter. Úpravy vnútorných povrchov – vápenná hladká omietka. Výplne otvorov – dvere – oceľové alebo drevené zvlakové; okná – zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy – hrubé betónové, tehlová dlažba. Na základe kvality vyhotovenia, použitých materiálov a úrovne údržby stanovil znalec životnosť drobnej stavby na 50 rokov.

Plot čelný od ulice
Plot predný od ulice zo severovýchodnej strany pozemku vybudovaný v roku 1986. Výplň plotu je zrealizovaná z kovových profilov osadených na kovových stĺpikoch, betónovej podmúrovke a na betónovom základe. Súčasťou oplotenia je bránka a brána z kovových profilov.

Plot bočný od suseda
Plot bočný od susedných parciel zo severozápadnej strany pozemku vybudovaný v roku 1986. Výplň plotu je zrealizovaná zo strojového pletiva na kovových zabetónovaných stĺpikoch.

Vodovodná prípojka z verejnej siete
Vodovodná prípojka z verejnej siete od vodomernej šachty umiestnenej v predzahrádke pred RD pri prednom oplotení na p.č. 199/2 do RD v dĺžke 12,0 m z oceľového potrubia, vybudovaná v roku 1985.

Vodomerná šachta
Vodomerná šachta umiestnená pred RD pri prednom oplotení v predzáhrádke na p.č. 199/2 vybudovaná v roku 1985. Šachta je betónovej konštrukcie s oceľovým poklopom.

Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka z RD do vlastnej žumpy z kameninového potrubia, vybudovaná v roku 1985 v dĺžke 12 m.

Žumpa betónová
Žumpa žb. osadená v zadnej časti dvora v južnej časti parcely č. 119, vybudovaná v roku 1985.

Spevnené plochy
Sevnené plochy okolo RD z monolitického betónu hr. 100 mm vybudované v roku 1996 o celkovej
ploche 29,73 m2 .

Podzemná pivnica
Podzemná pivnica v zadnej časti záhrady na parc.č. 199/1. Pivnica vymurovaná z kameňa s klembovým stropom vybudované v roku 1950.

Popis pozemkov
Pozemok, parcely č.: 196/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2, 196/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2,197/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, 199/2 – záhrady o výmere 281 m2, 199/1 – záhrada o výmere 1050 m2, 199/3 – záhrady o výmere 119 m2 tvoria pozemok zastavaný rodinným domom, vedľajšími stavbami a tvoria dvor okolo domu, v zastavanej časti obce Gaboltov v okrese Bardejov, v lokalite IBV v uličnej zástavbe rodinných domov, komunikácia pred domom je verejná miesta komunikácia, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Negatívne účinky na hodnotu pozemku neboli zistené.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
49 000,00 €
Najnižšie podanie:
49 000,00 €
Dražobná zábezpeka:
0,00 €
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Gaboltov, Okres: Bardejov, Kraj: Prešovský

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu