Rodinný dom Radošina

Pripravujeme
Rodinný dom Radošina

Popis

Rodinný dom, súp. č. 123, parc. č. 74/3, k.ú. Radošina

Rodinný dom. súp. č. 123 na parcele C KN č. 74/3 je samostatne stojaci dom v kat. ú. Radošina, obec Radošina, okres Topoľčany. Rodinný dom bol v zmysle predloženého potvrdenia, ktoré bolo vydané Obecným úradom Radošina, postavený v roku 1963. Prístavba bola v zmysle údajov z predloženého znaleckého posudku a podľa informácie od vlastníka postavená v roku 1975.

Dispozičné riešenie:
Vstup do suterénu je po vonkajšom betónovom schodisku zo zadnej strany domu (od Nádražnej ulice). Nachádza sa tu chodba a dva skladové priestory. V malom skladovom priestore sa nachádza plynový kotol spojený s ohrevom TÚV. Vstup do obytnej časti domu je cez prístavbu chodby. Podlažie dispozičné pozostáva z: V prednej prístavbe je chodba a komora, v prístavbe je chodba, izba, chodba, kúpeľňa s WC, v pôvodnej časti domu je kuchyňa a izba. Orientácia hlavných miestností k svetovým stranám je JZ.

Stavebnotechnické riešenie:
Rodinný dom je postavený na betónových základoch. Je čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím bez obytného podkrovia. Zastrešenie domu je dreveným krovom so škridlovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápenné hladké. Podlahy v suteréne sú v celom podlaží z cementového poteru, stropy betónové. Nosná konštrukcia suterénu je z monolitického betónu, priečky tehlové. Vstupné dvere do suterénu sú oceľové, okno jednoduché. Elektroinštalácia je svetelná. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Na prízemí sú podlahy vyhotovené vo vstupnej chodbe, chodbách v dome, komore, kúpeľni s WC a v kuchyni je keramická dlažba, v izbách je laminátová plávajúca podlaha. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka z materiálov na báze dreva s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. V kúpeľni sa nachádza oceľová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a WC so spodnou nádržkou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne a okolo vane a WC. Vodovodné batérie sú nerezové pákové. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, opatrené maľbou. Okná v celom dome sú plastové so žalúziami. Vykurovanie je liatinovými aj oceľovými radiátormi. V kuchyni sa nachádzajú krbové kachle na pevné palivo s uzatvoreným ohniskom. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie, plynu a elektrorozvody. Rodinný dom je priemerne udržiavaný, nevyžaduje opravy. Základnú životnosť rodinného domu odhadol znalec na 100 rokov.

Sklad
Stavba skladu je situovaná za rodinným domom, bola postavená v roku 1975. Samotný skladový priestor má strechu sedlovú, malé skladové priestory majú strechu pultovú. Stavba je postavená na betónových základoch s obvodovým murivom z tehál, hr. do 30cm, priečky tehlové, strop drevený trámový s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Krytina je jednoduchá škridlová. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápenné hladké, elektroinštalácia svetelná, okno jednoduché, dvere hladké plné. Objekt je primerane udržiavaný, základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 80 rokov.

Murovaný plot
Plot bol vybudovaný v roku 1963. Plot je založený na základovom páse, je murovaný, omietnutý. Oddeľuje pozemok od suseda. V oplotení je osadená vstupná bránka. Základnú životnosť plota odhadol znalec na 80 rokov.

Bočný plot
Plot je založený na pätkách pod stĺpikmi, výplň je zo strojového pletiva. V oplotení je osadená vstupná bránka a brána. Plot bol vybudovaný v roku 1963. Základnú životnosť plota odhadol znalec na 65 rokov.

Kopaná studňa
Kopaná studňa sa nachádza na pozemku parc. č. 73/2. Studňa bola vybudovaná v roku 1975, hĺbka 8m, priemer 1000 mm. Základnú životnosť studne stanovil znalec odborným odhadom na 100 rokov.

Prípojka vody
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Prípojka je z plastových rúr, vybudovaná bola v roku 2001, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Vodomerná šachta
Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Vodomerná šachta je betónová s oceľovým poklopom s vybavením vodomernou súpravou. Šachta bola vybudovaná v roku 2001, základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov.

Prípojka kanalizácie
Rodinný dom je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie, prípojka vybudovaná v roku 2001 je z plastových rúr. Základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka plynu
Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody plynu prípojkou z oceľových rúr. Vybudovaná bola v roku 2001, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Prípojka NN
Rodinný dom je pripojený na verejné rozvody elektrickej energie vzdušnou prípojkou. Vybudovaná bola v roku 1963, základnú životnosť odhadol znalec na 65 rokov.

Spevnené plochy
Prístupový chodník k rodinnému domu a komunikačný priestor okolo domu je z monolitického betónu. Vybudované boli v roku 1975, základnú životnosť odhadol znalec na 50 rokov.

Altánok
Altánok sa nachádza v zadnej časti za skleníkom. Vybudovaný bol v roku 2016. Podlaha je tehlová, prestrešenie pultovou strechou s krytinou z PVC vlnovky. Základnú životnosť stanovil znalec na 30 rokov.

Vonkajšie schody
Vonkajšie vstupné schody do domu boli vybudované v roku 1975. Ide o betónové schody s povrchom zatretým cementovým poterom. Schody tvoria vstup do suterénu a vstup do domu zo zadnej strany v smere od Nádražnej ulice.

Skleník
Skleník bol vybudovaný v roku 1975. Je postavený v zadnej časti za rodinným domom, je oceľovej konštrukcie s presklením.

Hospodárska budova
Hospodárska stavba je postavená vedľa dielne. Je postavená na betónových základoch s obvodovým murivom z tehál. Strop nie je vyhotovený, prestrešenie je pultovým krovom s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Vnútorné aj vonkajšie omietky sú vápenné. Vstupná brána je z oceľovej tyčoviny ( ako plotová brána) oceňovaná ako brána oceľová resp. drevená. Stavba pozostáva zo skladu a chlievov na chov domácich zvierat. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 70 rokov.

Dielňa
Stavba dielne je postavená na pozemku p. č. 71/1 spolu s hospodárskou stavbou (chlievmi a malým skladom). Stavba je postavená na betónových základoch s murivom z tehál, strop betónový, zastrešenie plochou strechou s krytinou z asfaltovej lepenky, vráta oceľové, vykurovanie malými kachľami na pevné palivo. Vnútorné aj vonkajšie omietky – vápenné hladké. Základnú životnosť stanovil znalec odborným odhadom na 70 rokov.

Analýza polohy nehnuteľností:
Obec Radošina sa nachádza v Nitrianskom kraji, v juhozápadnej časti Topoľčianskeho okresu, na rozhraní pohoria Považského Inovca a Nitrianskej pahorkatiny. Obec leží vo výške 216 m n.m, jej katastrálne územie sa rozprestiera na rozlohe 3 438 ha. Podľa regionálneho geomorfologického členenia patrí celku Považský Inovec a do dvoch podcelkov Krahulčie vrchy a Inovecké predhorie. Na území obce sa nachádza významný zdroj pitnej vody, z ktorého je vodou zásobovaných deväť obcí. Územie obce patrí do povodia rieky Nitry, územie obce odvodňuje potok Radošinka. Radošina patrí do klimatickej oblasti označovanej ako teplá, mierne suchá s miernou zimou. V katastrálnom území obce sa na svahoch Považského Inovca nachádzajú prevažne dubové a dubovo-hrabové lesy. Obec Radošina má veľmi dobrú občiansku vybavenosť materská škola, ZŠ, zdravotné stredisko (2x všeobecný lekár, 2x zubný lekár, 1x pediater, 1x gynekológ), 3x potraviny, 2x reštaurácia. Takisto priame autobusové spojenie do Piešťan /11km/, Topoľčian /25km/, Nitry /32km/. Obec má približne 2000 obyvateľov.

Detaily dražby

Typ nehnuteľnosti:
Rodinný dom
Cena podľa znaleckého posudku:
nie je stanovené
Najnižšie podanie:
nie je stanovené
Dražobná zábezpeka:
nie je stanovené
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK5209000000005110692581
Termín prvej obhliadky:
-
Termín druhej obhliadky:
-
Termín konania dražby:
-
Katastrálna územie:
Obec: Radošina, Okres: Topoľčany, Kraj: Nitriansky

Mapa

Prílohy

Kontaktujte nás

Link do mobilu

Poznačte si do mobilu